EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:359:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 359, 04. december 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 359

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
4. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2074/2004 z 29. novembra 2004 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz niektorých mechanizmov krúžkových viazačov pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2004 z 3. decembra 2004 upravujúce po prvýkrát prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách (EDDHSA a trojitý superfosfát) ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2077/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokiaľ ide o používanie činidiel pri spracovaní

28

 

*

Smernica Rady 2004/106/ES zo 16. novembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/799/EHS o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorej spotrebnej dane a dane poistnej prémie a 92/12/EHS o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov

30

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/828/ES:
Rozhodnutie Rady z 2. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení ako aj podpísaní Spoločného vyhlásenia úmyslu, ktoré je k dohode pripojené

32

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v Smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

33

Spoločné vyhlásenie úmyslu

46

 

*

2004/829/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004, ktorým sa menuje jeden španielsky náhradník Výboru regiónov

54

 

 

Komisia

 

*

2004/830/ES:
Rozhodnutie Komisie z 18. októbra 2004 o ukončení urýchleného preskúmania nariadenia Rady (ES) č. 2164/98, ktorým sa ukladá definitívne vyrovnávacie clo na dovoz určitých širokospektrálnych antibiotík s pôvodom v Indii

55

 

*

2004/831/ES:
Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku a na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4506)
 ( 1 )

61

 

*

2004/832/ES:
Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných v Severných Vogézach vo Francúzsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4538)
 ( 1 )

62

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/833/SZBP z 2. decembra 2004, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2002/589 SZBP ohľadom príspevku Európskej únie ECOWAS v rámci moratória na ručné zbrane a ľahké zbrane

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top