EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:352:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 352, 27. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 352

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
27. novembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2029/2004 z 26. novembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/800/ES:Rozhodnutie Komisie z 30. marca 2004 o režime štátnych pomocí realizovanom Talianskom v súvislosti s neodkladnými opatreniami v oblasti zamestnanosti (oznámené pod číslom K(2004) 930)  (1)

10

 

*

2004/801/ES:Rozhodnutie č. 1/2004 spoločného výboru ES a Švajčiarska z 28. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 3 k Dohode o definovaní pojmu „pôvodné výrobky“ a metódach administratívnej spolupráce

17

 

*

2004/802/ES:Rozhodnutie č. 1/2004 spoločného výboru eú a Švajčiarska z 30. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III (vzájomné uznávanie dokladov o odbornej spôsobilosti) k Dohode o voľnom pohybe osôb medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane

18

 

 

 

*

1. novembra 2004 – Nová verzia EUR-Lexu!(Pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top