EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 325, 28. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
28. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1858/2004 z 27. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1859/2004 z 27. októbra 2004, ktorým sa určuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o udelenie dovozných licencií predloženým v októbri 2004 na dovoz mladých samcov hovädzieho dobytka určených na výkrm

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2004 z 26. októbra 2004, ktoré stanovuje obchodnú normu, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre vodové melóny

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa stanovuje obchodná norma na pestované huby

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1864/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1865/2004 z 27. októbra 2004, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca október 2004 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

39

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/734/ES:
Rozhodnutie Rady z 11. mája 2004, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov

41

 

*

2004/735/ES:
Rozhodnutie Rady z 24. mája 2004, ktorým sa menujú noví členovia Hospodárskeho a sociálneho výboru

51

 

*

2004/736/ES:
Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004, ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu zavedenie osobitného opatrenia odlišne od článku 11 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

58

 

*

2004/737/ES:
Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004 povoľujúce Taliansku uplatňovať opatrenie, ktoré sa odchyľuje od článku 2 ods. 1 šiestej smernice 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

60

 

*

2004/738/ES:
Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2004, ktorým sa Portugalsku povoľuje výnimka z uplatňovania článku 21 ods. 1 písm. a) a článku 22 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

62

 

*

2004/739/SZBP:
Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BaH/3/2004 z 29. septembra 2004 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

64

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top