Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:321:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 321, 22. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 321

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
22. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1826/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2921/90 o podpore výroby kazeínu a kazeinátov z odstredeného mlieka

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1827/2004 z 19. októbra 2004, ktorým sa stanovujú výnosy olív a oleja na hospodársky rok 2003/2004

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2501/2001 uplatňujúce systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2004 s cieľom zaradiť Timor-Leste do zoznamu krajín, ktoré požívajú výhody vyplývajúce z osobitných opatrení pre najmenej rozvinuté krajiny

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1829/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa prijímajú výnimky od ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o Belgicko, Portugalsko, Grécko a Cyprus ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1830/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 283/2004 a nariadenie (ES) č. 284/2004 pokiaľ ide o registráciu niektorých dovozov fólie z polyetyléntereftalátu, ktorú vyrába jeden brazílsky vyvážajúci producent a jeden izraelský vyvážajúci producent

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1831/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 930/2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1832/2004 z 21. októbra 2004 o vydávaní dovozných licencií pre cesnak dovezený v rámci autonómnej colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1743/2004

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 10. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1834/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1772/2004

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1835/2004 zo 21. októbra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1836/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

37

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/704/ES:
Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách (oznámené pod číslom K(2004) 3461)
 ( 1 )

38

 

*

2004/705/ES:
Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách (oznámené pod číslom K(2004) 3462)
 ( 1 )

45

 

*

2004/706/ES:
Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2004, ktorým sa zakladá Európske fórum správy a riadenia spoločností

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top