Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:317:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 317, 16. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 317

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
16. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1785/2004, z 5. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. januára 2004 pri odmeňovaní úradníkov Európskych spoločenstiev, ktorí sú zamestnaní v tretích krajinách

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1786/2004, zo 14. októbra 2004, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 3274/93 o zamedzení dodávok určitých tovarov a služieb do Líbye

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1787/2004 z 15. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 150. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 150. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1790/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 69. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1791/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 322. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1792/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 6. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1793/2004 z 15. októbra 2004 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 5. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1794/2004 z 15. októbra 2004, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 znižuje suma pomoci pestovateľom určitých citrusových plodov po prekročení prahovej hodnoty na spracovanie v určitých členských štátoch

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1795/2004 z 15. októbra 2004, ktorým sa začína preskúmanie „nového vývozcu“ nariadenia Rady (ES) č. 1995/2000, zavádzajúce konečné antidampingové clo na dovoz roztokov močoviny a dusičnanu amónneho pochádzajúcich okrem iného z Alžírska, a ktorým sa ruší clo na dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine a ktorým sa dovozy podriaďujú registrácii

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1796/2004 z 15. októbra 2004, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predbežnú bilanciu zásobovania francúzskych zámorských departementov v sektore obilnín a spracovaných výrobkov na báze ovocia a zeleniny a predbežné bilancie zásobovania Madeiry v sektore rastlinných olejov, spracovaných výrobkov na báze ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov a bravčového mäsa

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1797/2004 zo 14. októbra 2004 o zastavení rybolovu mieňa druhu dypterygia (Molva dypterigia) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1798/2004 z 15. októbra 2004 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. decembra 2004 do 28. februára 2005

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1799/2004 z 15. októbra 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. októbra 2004

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1800/2004 z 15. októbra 2004, ktoré sa týka povolenia na desať rokov pre doplnkovú látku „Cycostat 66G“ v krmivách, ktoré patria do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“ ( 1 )

37

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/698/SZBP zo 14. októbra 2004 o zrušení reštriktívnych opatrení proti Líbyi

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top