EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 316, 15. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 316

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
15. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1769/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2390/1999 o stanovení formy a obsahu účtovných údajov predkladaných Komisii na účely účtovnej uzávierky záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ako aj na účely sledovania a prognózovania

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1770/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1771/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 15. októbra 2004

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1772/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1773/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 9. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1774/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhové mechanizmy

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1775/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa stanovuje výška produkčných odvodov v sektore cukru na hospodársky rok 2003–2004

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1776/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa stanovuje suma, ktorú výrobcovia cukru zaplatia predajcom cukrovej repy z dôvodu rozdielu medzi maximálnou hodnotou odvodu B a hodnotou tohto odvodu pre hospodársky rok 2003/2004

65

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1777/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č 2342/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom na systém príplatkov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii

66

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1778/2004 z 13. októbra 2004 o zastavení rybolovu mieňa druhu dypterygia (Molva dypterigia) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2004 z 13. októbra 2004 o zastavení rybolovu mieňa molvu (Molva molva) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska

73

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1780/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

74

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1781/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

82

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1782/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

84

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1783/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

85

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1784/2004 zo 14. októbra 2004 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

86

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/695/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2004 o zoznamoch programov eradikácie a monitorovania ochorení zvierat a programov kontrol zameraných na prevenciu zoonóz, ktoré sú v roku 2005 oprávnené získať finančný príspevok Spoločenstva (oznámené pod číslom K(2004) 4010)

87

 

*

2004/696/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2004 o zozname programov na eradikáciu a monitorovanie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) oprávnených získať príspevok Spoločenstva v roku 2005 (oznáméné pod číslom K(2004) 4011)

91

 

*

2004/697/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2004, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení proti katarálnej horúčke oviec alebo modrému jazyku v Španielsku (oznámené pod čislom K(2004) 4055)
 ( 1 )

96

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top