Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:305:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 305, 01. október 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
1. októbra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1690/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 ohľadne podmienok spätného vývozu a spätného odoslania produktov, na ktoré sa vzťahujú osobitné dojednania o zásobovaní

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1691/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 pokiaľ ide o rybárske príležitosti vo vodách Grónska

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1692/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1693/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1694/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1695/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1696/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

18

 

*

Nariadenia Komisie (ES) č. 1697/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú indexy uplatniteľné na obilniny vyvezené vo forme Irish whiskey na obdobie 2004/2005

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1698/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú indexy uplatniteľné na obilniny vyvezené vo forme Scotch whisky na obdobie 2004/2005

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1699/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 275/2004 v súvislosti s registráciou dovozov oceľových lán a káblov vyrobených jedným marockým vyvážajúcim výrobcom

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1700/2004 z 29. septembra 2004 o zastavení rybolovu sleďa obyčajného pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Nemecka

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1701/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. októbra 2004

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1703/2004 zo 30. septembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1704/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1666/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1705/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1706/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 7. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1707/2004 z 30. september 2004, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. október 2004

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1709/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1710/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1711/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1712/2004 z 30. septembra 2004, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia vyplývajúce z prijatia autonómnych prechodových opatrení, ktoré sa týkajú vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2004 z 30. septembra 2004, ktoré ustanovuje obmedzenia nariadenia (ES) č. 800/1999, týkajúce sa výrobkov vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I Zmluvy a ktoré sa vyvážajú do tretích krajín okrem Bulharska

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1714/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1715/2004 z 30. septembra 2004, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1716/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1717/2004 z 30. septembra 2004, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1718/2004 z 30. septembra 2004 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

61

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1719/2004 z 30. septembra 2004 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 238/2004

62

 

*

Smernica Komisie 2004/98/ES z 30. septembra 2004, ktorou sa mení smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o reštrikcie v marketingu a používanie pentabromodifenyléteru v leteckých núdzových evakuačných systémoch na účely prispôsobenia jej prílohy I technickému pokroku ( 1 )

63

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/667/ES:
Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/145/ES, pokiaľ ide o finančnú pomoc pre referenčné laboratórium spoločenstva v oblasti veterinárneho verejného zdravia (biologické riziká) v Spojenom kráľovstve na rok 2004 (oznámené pod číslom K(2004) 3547)

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top