Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:301:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 301, 28. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 301

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
28. septembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1676/2004 z 24 septembra 2004, ktorým sa prijímajú autonómne a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Bulharsku a vývozu určitých spracovaných poľnohospodárskych produktov do Bulharska

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1677/2004 z 27. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1678/2004 z 24. septembra 2004 o pozastavení colných kvót uplatňovaných pri dovoze určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Bulharsku do spoločenstva

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1679/2004 z 27. septembra 2004, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

40

 

*

Smernica Komisie 2004/95/ES z 24. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí bifentrinu a famoxadonu v nej stanovené ( 1 )

42

 

*

Smernica Komisie 2004/96/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o obmedzeniach uvádzania na trh a používania niklu v piercingových predmetoch na účely prispôsobenia prílohy I technickému pokroku ( 1 )

51

 

*

Smernica Komisie 2004/97/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2004/60/ES o časových obmedzeniach ( 1 )

53

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/659/ES:
Rozhodnutie Rady z 27. mája 2004 o podujatí Európske hlavné mesto kultúry na rok 2008

54

 

 

Komisia

 

*

2004/660/ES:
Rozhodnutie Komisie z 5. júla 2004 o stanovisku spoločenstiev k otázke novelizácie Dodatku k prílohe 6 Zmluvy medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi produktmi

55

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/661/SZBP z 24. septembra 2004 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top