EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:296:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 296, 21. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 296

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
21. septembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1644/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1645/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2287/2003 o možnostiach rybolovu huňáčika severného vo vodách Grónska

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1646/2004, z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (1)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1647/2004 z 20. septembra 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1648/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 21 septembra 2004

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1649/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/644/ES:Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2004, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy týkajúce sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

16

 

 

Komisia

 

*

2004/645/ES:Odporúčanie Komisie zo 16. septembra 2004 o realizácii Memoranda o porozumení konzulárnymi úradmi členských štátov, ktoré bolo uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Národnou správou Čínskej ľudovej republiky pre cudzinecký ruch, pokiaľ ide o víza a súvisiace záležitosti týkajúce sa turistických skupín z Čínskej ľudovej republiky (ADS) (oznámené pod číslom K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top