Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:271:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 271, 19. august 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 271

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
19. augusta 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/2004 z 13. augusta 2004, ktorým sa zavádzajú konečné antidumpingové clá a ktorým sa začnú s konečnou platnosťou vyberať predbežné clá zavedené na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ruší antidumpingové konanie, ktoré sa vzťahuje na dovezený tovar z polyetylén tereftalátu s pôvodom v Pakistane, a ktorým sa uvoľnia sumy zaistené prostredníctvom zavedených predbežných ciel

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1468/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1469/2004 z 18. augusta 2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 1555/96 čo sa týka spúšťacieho prahu dodatočných dovozných ciel na jablká

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1470/2004 z 18. augusta 2004 o finančnej podpore na obdobie hospodárskych rokov 2004/2005 pri pestovaní hrozna určeného na výrobu niektorých druhov sušeného hrozna a pomoc pri znovuvysádzaní vinohradov napadnutých fyloxérou

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1471/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o dovoze produktov vysokej zveri z Kanady a Spojených štátov ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1472/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1874/2003 schvaľujúce národné programy niektorých členských štátov na kontrolu scrapie, definujúce ďalšie garancie a povoľujúce odchýlenia v oblasti chovných programov zameraných na rezistenciu oviec proti PSE podľa rozhodnutia 2003/100/ES ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1473/2004 z 18. augusta 2004 o finančnej podpore skladovania nespracovaného sušeného hrozna a fíg na hospodársky rok 2003/2004

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1474/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1475/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 596/2004 stanovujúce podmienky uplatňovania režimu vývozných certifikátov v odvetví vajec

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 97/2004, ktoré upravuje nariadenie (ES) č. 2281/2003 a nariadenie (ES) č. 2299/2003, ktoré stanovujú cenu neodzrnenej bavlny na svetovom trhu

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1477/2004 z 18. augusta 2004 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1478/2004 z 18. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach v súvislosti s Libériou

36

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2004/600/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2004 o prevzatí záväzkov navrhnutých v súvislosti s antidumpingovým opatrením na dovoz polyetylénu tereftalátu pochádzajúceho okrem iného z Austrálie

38

 

*

2004/601/ES:
Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovinskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3121)

40

 

*

2004/602/ES:
Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Slovenskom v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3123)

41

 

*

2004/603/ES:
Rozhodnutie Komisie z 18. augusta 2004 o súpise potenciálu výroby vína prezentovaného Malte v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 (oznámené pod číslom K(2004) 3130)

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1458/2004 zo 16. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi ( Ú v. EÚ L 269, 17.8.2004 )

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top