EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:261:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 261, 06. august 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
6. augusta 2004


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1385/2004 z 29. aprila 2004 o spravovaní systému dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazachstanu do Európskeho spoločenstva ( 1 )

1

 

*

Smernica Rady 2004/80/ES z 29. aprila 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti

2

 

*

Smernica Rady 2004/81/ES z 29. aprila 2004 o povoleniach na pobyt vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo ktorým bola poskytnutá pomoc pri nedovolenej imigrácii, a ktorí spolupracujú s príslušnými orgánmi

3

 

*

Smernica Rady 2004/82/ES z 29. aprila 2004 o povinnosti dopravcov poskytovať údaje o cestujúcich

4

 

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/573/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o usporadúvaní spoločných letov na účel odsunu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí podliehajú opatrenia na vyhostenie, z území dvoch a viacerých členských štátov

5

 

*

2004/574/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa mení a dopĺňa Spoločná príručka

6

 

*

2004/575/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí, v mene Európskeho spoločenstva, Protokolu k Barcelonskému dohovoru na ochranu Stredozemného mora proti znečisťovaniu, ktorý sa týka spolupráce pri predchádzaní znečisťovaniu loďami a v prípade núdzovej situácie pri boji proti znečisťovaniu Stredozemného mora

7

 

*

2004/576/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

8

 

*

2004/577/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou, ktorou sa stanovuje systém dvojitej kontroly bez množstevných obmedzení pre vývoz určitých výrobkov z ocele z Kazašskej republiky do Európskeho spoločenstva

9

 

*

2004/578/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Európskou vesmírnou agentúrou

10

 

*

2004/579/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu v mene Európskeho spoločenstva

11

 

*

2004/580/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa poskytuje makrofinančná pomoc Albánsku a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/282/ES

12

 

*

2004/581/ES:
Rozhodnutie Rady z 29. aprila 2004 ktorým sa stanovujú minimálne údaje, ktoré sa majú použiť na značkách na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach

13

 

 

Predstavitelia vlád členských štátov

 

*

2004/582/ES:
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov ktorí sa zišli na zasadnutí Rady dňa 28. aprila 2004, o privilégiách a imunitách udelených ATHENA

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top