Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:244:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 244, 16. júl 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 244

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
16. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenia Rady (ES) č. 1294/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1600/1999, ktorým sa uvaľuje konečné antidumpingové clo na dovozy drôtu z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo viac s pôvodom v Indii

1

 

*

Nariadenia Rady (ES) č. 1295/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1599/1999, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovozy drôtu z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 1 mm alebo väčším s pôvodom v Indii

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1296/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa povoľujú prevody medzi množstvovými obmedzeniami textilných a odevných výrobkov s pôvodom vo Vietnamskej socialistickej republike

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1297/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1298/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú sadzby náhrad uplatniteľné pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2004 z 15. júla 2004, ktorá stanovuje skutočnú výrobu olivového oleja, ako aj výšku jednotnej podpory výroby pre komerčnú kampaň v hospodárskom roku 2002/2003

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1300/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovuje výška pomoci pre neodzrnenú bavlnu na hospodársky rok 2003/2004

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa určuje redukčný koeficient, ktorý sa má aplikovať v rámci tarifnej kvóty na pšenicu, určenej v nariadení (ES) č. 958/2003

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 16. júla 2004

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1303/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 34. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1290/2003

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1306/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1307/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín a ryže

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1309/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. júla 2004

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1310/2004 z 15. júla 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1311/2004 z 15. júla 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za ryžu a zlomkovú ryžu a ktorým sa pozastavuje vydávanie vývozných povolení

44

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/548/ES:
Rozhodnutie Rady z 11. mája 2004 o pozícii, ktorá sa má prijať spoločenstvom vzhľadom na dohodu týkajúcu sa menových vzťahov s Andorrským kniežatstvom

47

 

*

2004/549/ES:
Rozhodnutie Rady z 12. júla 2004 o vymenovaní nového člena Komisie Európskych spoločenstiev

50

 

 

Komisia

 

*

2004/550/ES:
Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2004 o zmene a doplnení rozhodnutia 2003/828/ES o pohybe zvierat očkovaných proti katarálnej horúčke oviec (modrý jazyk) z ochranných zón (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1925)
 ( 1 )

51

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top