EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:241:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 241, 13. júl 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 241

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
13. júla 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1272/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1273/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa odkladá konečný dátum sejby niektorých plodín pestovaných na ornej pôde v niektorých oblastiach spoločenstva v hospodárskom roku 2004/2005

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1274/2004 z 12. júla 2004, ktoré ustanovuje prechodné opatrenia týkajúce sa predaja maximálneho množstva 25 000 ton pšenice a 10 000 ton kukurice z národných bezpečnostných zásob v držbe Slovenska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa upravuje nariadenie (EHS) č. 2692/89 o podrobných pravidlách vývozu ryže na Réunion, pokiaľ ide o opravu, ktorá sa má vykonať vo výške dotácie v prípade rozdielu intervenčnej ceny nelúpanej ryže na konci hospodárskeho roku

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2004 z 12. júla 2004, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 204/2004 týkajúce sa zriadenia trvalej dražby na ďalší predaj ryže zo zberu v rokoch 1998 a 1999, zadržanej talianskou intervenujúcou inštitúciou, na trhu spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa 37.-krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení niektorých špecifických obmedzujúcich opatrení namierených proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usama bin Ladenom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 467/2001

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/2004 z 12. júla 2004, ktoré sa vzťahuje na ustanovenie o rybolove tresky škvrnitej (melanogrammus aeglefinus) loďmi plávajúcimi pod belgickou vlajkou

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1279/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania, stanovené v naradení (ES) č. 1226/2004

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1280/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1171/2004

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1281/2004 z 12. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/544/ES:
Rozhodnutie Rady z 21. júna 2004 o podpísaní Európskeho dohovoru o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy (revidovaný)

21

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

 

 

Komisia

 

*

2004/545/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2004 týkajúce sa zosúladenia využitia rádiového frekvenčného spektra v pásme 79 GHz pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu v spoločenstve (oznámené pod číslom K(2004) 2591)
 ( 1 )

66

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/546/ES:
Usmernenie Európskej centrálnej banky z 1. júla 2004 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám mimo Európskej únie, krajinám mimo Európskej únie a medzinárodným organizáciám (ECB/2004/13)

68

 

 

 

*

Oznam pre čitatel'ov

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top