EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:230:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 230, 30. jún 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 230

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
30. júna 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júna 2004 na niektoré produkty v sektore vajec a hydinového mäsa v rámci nariadení (ES) č. 593/2004 a (ES) č. 1251/96

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1198/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia v júni 2004 na niektoré produkty na báze hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením Rady (ES) č. 774/94, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty spoločenstva na hydinové mäso a niektoré ďalšie poľnohospodárske produkty a ustanovuje sa ich správa

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2004 z 29. júna 2004, ktoré určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia podané v júni 2004 na niektoré produkty v sektore hydinového mäsa v rámci režimu určeného nariadením (ES) č. 2497/96

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára výberové konanie č. 52/2004 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1201/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na teľatá s maximálnou hmotnosťou 80 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1202/2004 z 29. júna 2004 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej kvóty na mladé býčky určené na výkrm (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

19

 

*

Smernica Komisie (ES) č. 1203/2004 z 29. júna 2004 o zavedení a zabezpečení správy colnej kvóty pre mrazené mäso z hovädzích zvierat, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0202 a pre produkty, na ktoré sa vzťahuje klasifikácia CN 0206 29 91 (s platnosťou od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1204/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou 80 až 300 kilogramov, pôvodom z Bulharska alebo Rumunska (od 1. júla 2004 do 30. júna 2005)

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2004 z 29. júna 2004 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, stolové hrozno, jablká a broskyne)

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1206/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta a stanovuje spravovanie dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (1. júl 2004 až 30. jún 2005)

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1207/2004 z 29. júna 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore obilnín

52

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

2004/524/ES,Euratom:
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 23. júna 2004, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

55

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/525/ES:
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 3. júna 2004 o podmienkach vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom v Európskej centrálnej banke v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a všetkým ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskych spoločenstiev, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky zamestnávania zamestnancov Európskej centrálnej banky (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/ES:
Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 17. júna 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ECB/2004/12)

61

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top