EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:219:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 219, 19. jún 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 219

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
19. júna 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1131/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1132/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1764/86 a nariadenie (ES) č. 1535/2003 týkajúce sa tradičného výrobku kunserva

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1133/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1877/2003

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1134/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada za vývoz bielenej ryže s okrúhlymi zrnami do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1875/2003

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1135/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada za vývoz ryže so strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1876/2003

7

 

*

Smernica Rady 2004/84/ES z 10. júna 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/113/ES vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré, určené na ľudskú spotrebu

8

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/514/ES:
Rozhodnutie Rady zo 14. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 98/161/ES oprávňujúce Holandské kráľovstvo uplatniť opatrenie odchyľujúce sa od ustanovení článku 2 a článku 28a ods. 1 Šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

11

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 78/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (Hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o implementácii pravidiel hospodárskej súťaže, vzťahujúcich sa na podniky), Protokol č. 22 [o definícii výrazov „podnik“ a „obrat“ (článok 56)] a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode o EHP

13

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 79/2004 z 8. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (Hospodárska súťaž), Protokol č. 21 (o implementácii pravidiel hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky) a Protokol č. 24 (o spolupráci v oblasti kontroly koncentrácií) k Dohode EHP ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top