Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:183:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 183, 20. máj 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
20. mája 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 997/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie č. 2730/2000/ESUO o dovozoch uhoľného koksu v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a o ukončení predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uložených na základe tohto rozhodnutia

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 998/2004 z 17. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2001, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých druhov hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

4

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 999/2004 z 17. mája 2004 o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1531/2002, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike, Malajzii a Thajsku a ukončuje konanie týkajúce sa dovozu farebných televíznych prijímačov s pôvodom v Singapure

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2004 zo dňa 18 mája 2004, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku a pásov z kremíkovej elektroocele so šírkou väčšou ako 500 mm pôvodom z Ruskej federácie a zavádza sa registrácia dovozov niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruskej federácie

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1001/2004 zo dňa 18. mája 2004 o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie a Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov dusičnanu amónneho pôvodom z Ruskej federácie alebo Ukrajiny

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2004 zo dňa 18. mája 2004 o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky, Ruskej federácie alebo Ukrajiny a o zavedení registrácie dovozov chloridu draselného pôvodom z Bieloruskej republiky a Ruskej federácie

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1003/2004 zo dňa 19. mája 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1004/2004 z 18. mája 2004, o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1005/2004 z 19. mája 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a vo Švédsku

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1006/2004 z 19. mája 2004, ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v súvislosti s podkvótou II pre mrazené hovädzie mäso, ustanovenou v nariadení (ES) č. 780/2003

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1007/2004 z 19. mája 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú dovozné clá v sektore ryže

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1008/2004 z 19. mája 2004 o zavedení dočasného antisubvenčného cla na dovozy niektorých systémov grafitových elektród pôvodom z Indie

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1009/2004 z 19. mája 2004 o zavedení dočasného antidumpingového cla na dovozy niektorých sytémov grafitových elektród pôvodom z Indie

61

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/496/ES:
Rozhodnutie Rady zo 17. mája 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

83

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postúpení údajov PNR leteckými dopravcami Úradu pre colnú správu a ochranu hraníc Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických

84

 

 

Komisia

 

*

2004/497/ES:
Rozhodnutie Komisie zo dňa 17. mája 2004 o zrušení rozhodnutia Komisie č. 303/96/ESUO, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s dovozmi niektorých orientovaných plechov pre elektrotechniku pôvodom z Ruska do spoločenstva

86

 

*

2004/498/ES:
Rozhodnutie Komisie zo dňa 18. mája 2004, ktorým sa prijíma záväzok ponúknutý v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozov karbidu kremíka pôvodom inter alia z Ukrajiny

88

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top