EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:338:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 338, 25. septembra 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 338

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
25. septembra 2023


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2023/C 338/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2023/C 338/02

Vec C-64/23: Odvolanie podané 7. februára 2023: Neoperl AG proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata rozšírená komora) zo 7. decembra 2022 vo veci T-487/21, Neoperl AG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

2

2023/C 338/03

Vec C-114/23, Sapira: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 27. februára 2023 – trestné konanie proti KB

2

2023/C 338/04

Vec C-115/23, Jurckow: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 27. februára 2023 – trestné konanie proti RZ

3

2023/C 338/05

Vec C-132/23, Kosieski: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 6. marca 2023 – trestné konanie proti AN

3

2023/C 338/06

Vec C-160/23, Oczka: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 15. marca 2023 – trestné konanie proti CG

4

2023/C 338/07

Vec C-256/23, ECHA: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Nemecko) 20. apríla 2023 – Európska chemická agentúra/Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

5

2023/C 338/08

Vec C-290/23, ECHA: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Nemecko) 8. mája 2023 – Európska chemická agentúra/B. GmbH

5

2023/C 338/09

Vec C-320/23, Bundesarbeitskammer: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 24. mája 2023 – DocLX Travel Events GmbH/Bundesarbeitskammer

6

2023/C 338/10

Vec C-330/23, Aldi Süd: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Düsseldorf (Nemecko) 25. mája 2023 – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Aldi Süd Dienstleistungs-SE & Co. OHG

7

2023/C 338/11

Vec C-349/23, Zetschek: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Karlsruhe (Nemecko) 6. júna 2023 – HB/Spolková republika Nemecko

7

2023/C 338/12

Vec C-350/23: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 7. júna 2023 – Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

8

2023/C 338/13

Vec C-386/23, Novel Nutriology: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 26. júna 2023 – Novel Nutriology GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

9

2023/C 338/14

Vec C-390/23, Rzecznik Finansowy: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 27. júna 2023 – Rzecznik Finansowy

10

2023/C 338/15

Vec C-414/23, Metsä Fibre: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus (Fínsko) 6. júla 2023 – Metsä Fibre Oy

11

2023/C 338/16

Vec C-417/23: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 6. júla 2023 – Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ, RK/MV, EH, LI, AQ, LO, Social-, Bolig- og Ældreministeriet

11

2023/C 338/17

Vec C-460/23, Kinshasa: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bologna (Taliansko) 21. júla 2023 – trestné konanie proti OB

12

2023/C 338/18

Vec C-505/23: Žaloba podaná 8. augusta 2023 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

13

2023/C 338/19

Vec C-512/23: Žaloba podaná 8. augusta 2023 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

14

2023/C 338/20

Vec C-519/23: Žaloba podaná 10. augusta 2023 – Európska komisia/Talianska republika

15

 

Všeobecný súd

2023/C 338/21

Vec T-215/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – SMA Mineral/Komisia („Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov – Zariadenie využívajúce medziprodukt, na ktorý sa vzťahuje referenčný produkt – Zamietnutie údajov týkajúcich sa bezodplatného pridelenia kvót týkajúceho sa tohto zariadenia – Zjavne nesprávne posúdenia“)

17

2023/C 338/22

Vec T-244/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Luossavaara-Kiirunavaara/Komisia („Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov – Zariadenia vyrábajúce výrobok, na ktorý sa nevzťahuje referenčný produkt – Neexistencia priamej zastupiteľnosti medzi výrobkami – Zamietnutie údajov týkajúcich sa bezodplatného pridelenia kvót týkajúcich sa týchto zariadení – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť náležitej starostlivosti – Medzinárodné povinnosti a záväzky Únie – Námietka nezákonnosti“)

17

2023/C 338/23

Vec T-269/21: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Arctic Paper Grycksbo/Komisia („Životné prostredie – Smernica 2003/87/ES – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Vnútroštátne vykonávacie opatrenia – Prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov – Rozhodnutie o vylúčení zariadenia používajúceho výlučne biomasu – Povinnosť náležitej starostlivosti – Právo byť vypočutý – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Rovnosť zaobchádzania – Legitímna dôvera – Námietka nezákonnosti – Bod 1 prílohy I k smernici 2003/87“)

18

2023/C 338/24

Vec T-109/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Schneider/EUIPO – Frutaria Innovation (frutania) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie frutania – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie Frutaria – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

19

2023/C 338/25

Vec T-243/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Pšonka/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obranu a práva na účinnú súdnu ochranu“)

19

2023/C 338/26

Vec T-244/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Pšonka/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Ponechanie mena žalobcu na zozname – Povinnosť Rady overiť, či rozhodnutie orgánu tretieho štátu bolo prijaté pri dodržaní práva na obranu a práva na účinnú súdnu ochranu“)

20

2023/C 338/27

Vec T-315/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie Sütat – Absolútny dôvod neplatnosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Právo byť vypočutý“)

21

2023/C 338/28

Vec T-434/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Topas/EUIPO – Tarczyński (VEGE STORY) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VEGE STORY – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie végé’ – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

22

2023/C 338/29

Vec T-663/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (RADIO MOOD In-store Radio, made easy) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie RADIO MOOD In-store Radio, made easy – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie MOOD:MIX – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

22

2023/C 338/30

Vec T-664/22: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (VIDEO MOOD Digital Signage, made easy) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie; VIDEO MOOD Digital Signage, made easy – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie MOOD:MIX – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

23

2023/C 338/31

Vec T-222/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 21. júla 2023 – Arysta Lifescience/EFSA („Návrh na nariadenie predbežného opatrenia – Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkajúce sa konania o obnovení schválenia účinnej látky – Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby – Rozhodnutie udeliť tretej osobe prístup k dokumentom – Návrh na odklad výkonu – Pojem ‚informácie týkajúce sa emisií do životného prostredia‘ – Nariadenie (ES) č. 1367/2006 – Fumus boni juris – Naliehavosť – Zváženie dotknutých záujmov“)

24

2023/C 338/32

Vec T-226/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. júla 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

24

2023/C 338/33

Vec T-227/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. júla 2023 – Mylan Ireland/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

25

2023/C 338/34

Vec T-228/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. júla 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

26

2023/C 338/35

Vec T-256/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. júla 2023 – Mylan Ireland/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

26

2023/C 338/36

Vec T-257/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. júla 2023 – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

27

2023/C 338/37

Vec T-258/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. júla 2023 – Zaklady Farmaceutyczne Polpharma/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

28

2023/C 338/38

Vec T-278/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. júla 2023 – Zentiva a Zentiva Pharma/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Lieky na humánne použitie – Povolenie na uvedenie na trh – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Návrh na vydanie príkazu – Neexistencia naliehavosti“)

29

2023/C 338/39

Vec T-286/23 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 26. júla 2023 – OT/Rada („Predbežné opatrenie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na konanie Ruska, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny – Zmrazenie finančných prostriedkov – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neexistencia naliehavosti“)

29

2023/C 338/40

Vec T-350/23: Žaloba podaná 26. júna 2023 – Kargins/Komisia

30

2023/C 338/41

Vec T-389/23: Žaloba podaná 7. júla 2023 – Raiffeisen Bank International/SRB

31

2023/C 338/42

Vec T-462/23: Žaloba podaná 7. augusta 2023 – ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

32

2023/C 338/43

Vec T-463/23: Žaloba podaná 7. augusta 2023 – ePlus/EUIPO – Telefónica Germany (E-Plus)

33

2023/C 338/44

Vec T-477/23: Žaloba podaná 31. júla 2023 – DZ Bank/SRB

34

2023/C 338/45

Vec T-480/23: Žaloba podaná 9. augusta 2023 – Plahotniuc/Rada

35

2023/C 338/46

Vec T-481/23: Žaloba podaná 8. augusta 2023 – Banco Credibom/SRB

36

2023/C 338/47

Vec T-483/23: Žaloba podaná 28. júla 2023 – Deutsche Kreditbank/SRB

36

2023/C 338/48

Vec T-484/23: Žaloba podaná 28. júla 2023 – DZ Bank/SRB

38

2023/C 338/49

Vec T-485/23: Žaloba podaná 28. júla 2023 – Deutsche Bank/SRB

38

2023/C 338/50

Vec T-486/23: Žaloba podaná 31. júla 2023 – Bayerische Landesbank/SRB

39

2023/C 338/51

Vec T-487/23: Žaloba podaná 31. júla 2023 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

40

2023/C 338/52

Vec T-488/23: Žaloba podaná 31. júla 2023 – BHW Bausparkasse/SRB

40

2023/C 338/53

Vec T-497/23: Žaloba podaná 12. augusta 2023 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Vorwarts Pharma (HYALERA)

41

2023/C 338/54

Vec T-499/23: Žaloba podaná 14. augusta 2023 – Enterprise Holdings/EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

42

2023/C 338/55

Vec T-500/23: Žaloba podaná 14. augusta 2023 – Enterprise Holdings/EUIPO – Qommute (COMMUTE WITH ENTERPRISE)

43

2023/C 338/56

Vec T-501/23: Žaloba podaná 15. augusta 2023 – Listan/EUIPO (Silent Loop)

43

2023/C 338/57

Vec T-502/23: Žaloba podaná 15. augusta 2023 – HX/Rada

44

2023/C 338/58

Vec T-506/23: Žaloba podaná 16. augusta 2023 – Freistaat Bayern/EUIPO – BSGE (Neuschwanstein)

45


SK

 

Top