EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:275:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 275, 4. augusta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 275

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
4. augusta 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 275/01

Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve občanov „Stop Finning – Stop the Trade“

1

2023/C 275/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11202 – FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ( 1 )

13

2023/C 275/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11137 – EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ( 1 )

14

2023/C 275/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11181 – MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ( 1 )

15

2023/C 275/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11096 – MAPFRE / VAS / JV) ( 1 )

16


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2023/C 275/06

Oznámenie určené niektorým osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 a v nariadení Rady (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

17

2023/C 275/07

Rozhodnutie Rady z 25. júla 2023, ktorým sa vymenúva výkonný riaditeľ Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo

18

2023/C 275/08

Rozhodnutie Rady z 14. júla 2023, ktorým sa mení rozhodnutie 98/481/ES, ktorým sa schvaľujú externí audítori Európskej centrálnej banky

19

2023/C 275/09

Oznámenie určené fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1592, a v nariadení Rady (EÚ) č. 765/2006, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2023/1591, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do agresie Ruska voči Ukrajine

21

2023/C 275/10

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do agresie Ruska voči Ukrajine

22

 

Európska komisia

2023/C 275/11

Výmenný kurz eura – 3. augusta 2023

24

2023/C 275/12

Nová národná strana obehových euromincí

25

2023/C 275/13

Vykonávacie rozhodnutie Komisie, z 28. júla 2023 o uverejnení žiadosti o zápis názvu do registra v zmysle článku 49 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie„Irish Grass Fed Beef“ (CHZO)

26


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 275/14

Uverejnenie žiadosti o úpravu tradičného pojmu v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článku 28 ods. 3 a článku 34 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu – „Vino generoso“

33

2023/C 275/15

Uverejnenie schválenej štandardnej zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením v sektore poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ako sa uvádza v článku 6b ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014

36

2023/C 275/16

Uverejnenie žiadosti o úpravu tradičného pojmu v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článku 28 ods. 3 a článku 34 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu – „Vino generoso de licor“

42

2023/C 275/17

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

45


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top