EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:198:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 198, 6. júna 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 198

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
6. júna 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 198/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11087 – PAI PARTNERS / GEGENBAUER GROUP) ( 1 )

1

2023/C 198/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11124 – PEP / SCP / HYVE) ( 1 )

2

2023/C 198/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10721 – CELANESE / DUPONT (MOBILITY & MATERIALS BUSINESS)) ( 1 )

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2023/C 198/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/1099, a v nariadení Rady (EÚ) 2020/1998, vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2023/1098, o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

4

2023/C 198/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a v nariadení Rady (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

5

 

Európska komisia

2023/C 198/06

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 3,75 % dňa 1. júna 2023 – Výmenný kurz eura

7

2023/C 198/07

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 2. júna 2023, ktorým sa stanovuje konečná odpoveď v mene Únie o budúcom dovoze určitých chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012

8


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2023/C 198/08

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

18

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 198/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11123 – SUMITOMO / VODAFONE / JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 198/10

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

21

2023/C 198/11

Uverejnenie žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

30


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top