EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 146, 27. apríla 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 146

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
27. apríla 2023


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

576. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 22. 2. 2023 – 23. 2. 2023

2023/C 146/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Ukrajina: rok po ruskej invázii – perspektíva európskej občianskej spoločnosti

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

576. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 22. 2. 2023 – 23. 2. 2023

2023/C 146/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Energetická politika a trh práce: dôsledky pre zamestnanosť v regiónoch, ktoré prechádzajú energetickou transformáciou [stanovisko z vlastnej iniciatívy]

4

2023/C 146/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Podpora vývoja na trhu práce: ako udržať zamestnateľnosť, zvýšiť produktivitu a rozvíjať zručnosti, najmä v MSP [stanovisko z vlastnej iniciatívy]

15


 

III   Prípravné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

576. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 22. 2. 2023 – 23. 2. 2023

2023/C 146/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 260/2012 a (EÚ) 2021/1230, pokiaľ ide o okamžité úhrady v eurách [COM(2022) 546 final – 2022/0341 (COD)]

23

2023/C 146/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zbere a výmene údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1724 [COM(2022) 571 final – 2022/0358 (COD)]

29

2023/C 146/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o čistení komunálnych odpadových vôd [COM(2022) 541 final – 2022/0345 (COD)]

35

2023/C 146/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality a smernica 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky [COM(2022) 540 final – 2022/0344 (COD)]

41

2023/C 146/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe [COM(2022) 542 final – 2022/0347 (COD)]

46

2023/C 146/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Oznámenie o usmerneniach týkajúcich sa reformy rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ [COM(2022) 583 final]

53

2023/C 146/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2023 [COM(2022) 780 final]

59


 

Korigendá

2023/C 146/11

Korigendum k podnadpisu „575. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 14. 12. 2022 – 15. 12. 2022“ v oddiele I (Uznesenia, odporúčania a stanoviská) pod nadpisom „Európsky hospodársky a sociálny výbor“( Ú. v. EÚ C 140, 21.4.2023 )

65

2023/C 146/12

Korigendum k podnadpisu „575. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 14. 12. 2022 – 15. 12. 2022“ v oddiele III (Prípravné akty) pod nadpisom „Európsky hospodársky a sociálny výbor“( Ú. v. EÚ C 140, 21.4.2023 )

66


SK

 

Top