EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:109:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 109, 24. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 109

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
24. marca 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 109/01

Oznámenie Komisie – Výkladové oznámenie Komisie o smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2023/C 109/02

Rozhodnutie Rady z 21. marca 2023, ktorým sa vymenúva člen Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov za Estónsko

69

2023/C 109/03

Rozhodnutie Rady z 21. marca 2023, ktorým sa vymenúva jeden náhradník Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Dánsko

71

 

Európska komisia

2023/C 109/04

Výmenný kurz eura – 23. marca 2023

72


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 109/05

Uverejnenie jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva

73


 

Korigendá

 

Korigendum k pozícii Rady (EÚ) č. …/2023 v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo *) – Prijatá Radou 9. marca 2023( Ú. v. EÚ C 105, 21.3.2023 )

80

 

Korigendum k odôvodnenému stanovisku Rady: Pozícia Rady v prvom čítaní (EÚ) č. .../2023 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1806 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo *) ( Ú. v. EÚ C 105, 21.3.2023 )

81

 

Korigendum k Public holidays 2023 ( Ú. v. EÚ C 39, 1.2.2023 )

82


SK

 

Top