EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 095, 14. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 95

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
14. marca 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 95/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10998 – MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV) ( 1 )

1

2023/C 95/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11011 – EQT / TRESCAL) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2023/C 95/03

Závery Rady o zručnostiach a kompetenciách pre zelenú transformáciu

3

2023/C 95/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/572 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2023/571 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

8

2023/C 95/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

9

2023/C 95/06

Oznámenie určené fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2023/572 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2023/571 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

11

 

Európska komisia

2023/C 95/07

Výmenný kurz eura – 13. marca 2023

12

2023/C 95/08

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách platných z 1. apríla 2023 [Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004]

13

 

Dvor audítorov

2023/C 95/09

Osobitná správa 06/2023 – „Konflikt záujmov vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti a poľnohospodárstva – Rámec je zavedený, ale opatrenia na zabezpečenie transparentnosti a odhaľovanie konfliktov záujmu majú nedostatky“

14


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 95/10

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

15


 

Korigendá

 

Korigendum k Public holidays 2023 ( Ú. v. EÚ C 39, 1.2.2023 )

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top