EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:078:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 078, 2. marca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 78

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
2. marca 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 78/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) ( 1 )

1

2023/C 78/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10991 – GIP / KKR / VODAFONE / VANTAGE TOWERS) ( 1 )

2

2023/C 78/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.11042 – BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER) ( 1 )

3

2023/C 78/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10993 – T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM INVESTMENT / JV) ( 1 )

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 78/05

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: – 2,50 % dňa 1. marca 2023 – Výmenný kurz eura

5

2023/C 78/06

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ]  ( 1 )

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2023/C 78/07

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

7

2023/C 78/08

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o úrokových sadzbách na vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre štáty EZVO platných od 1. decembra 2022 – Uverejnené v súlade s pravidlami pre referenčné a diskontné sadzby stanovenými v časti VII usmernení Dozorného úradu EZVO o štátnej pomoci a článkom 10 rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL zo 14. júla 2004

9


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 78/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10933 – ORLEN / SGE / OSGE) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

10

2023/C 78/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 78/11

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

14

2023/C 78/12

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top