EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:023:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 023, 23. januára 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 23

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
23. januára 2023


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA

 

Európsky parlament
Rada
Európska komisia

2023/C 23/01

Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2023/C 23/02

Výmenný kurz eura – 20. januára 2023

8

2023/C 23/03

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 19. januára 2022 o odmietnutí jej právomoci v zmysle článkov 1 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Vec C.1887 – Mediaset – článok 265 výzva na konanie) [oznámené pod číslom C(2022) 307]  ( 1 )

9

2023/C 23/04

Oznámenie o uplatňovaní systému registrovaných vývozcov Európskej únie zo strany Pobrežia Slonoviny na základe dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny a zo strany Madagaskaru na základe dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a východnou a južnou Afrikou

19


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 23/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS) ( 1 )

20

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 23/06

Uverejnenie žiadosti o zmenu tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článku 28 ods. 3 a článku 34 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu „Landwein“, „Qualitätswein“, „Kabinett/Kabinettwein“, „Spätlese/Spätlesewein“, „Auslese/Auslesewein“, „Strohwein“, „Schilfwein“, „Eiswein“, „Ausbruch/Ausbruchwein“, „Trockenbeerenauslese“, „Beerenauslese/Beerenauslesewein“

22

2023/C 23/07

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top