EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:446:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 446, 24. novembra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 446

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
24. novembra 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 446/01

Stanovy konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2022/C 446/02

Rozhodnutie Rady z 21. novembra 2022, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2022

23

 

Európska komisia

2022/C 446/03

Výmenný kurz eura – 23. novembra 2022

25

 

Dvor audítorov

2022/C 446/04

Stanovisko 06/2022 (podľa článku 322 ods. 1 ZFEÚ) k návrhu týkajúcemu sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracovanie znenie) [2022/0162(COD)]

26

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2022/C 446/05

Dni pracovného pokoja v roku 2023: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

27


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2022/C 446/06

Výzva na predkladanie návrhov 2023 – EAC/A14/2022 – Európsky zbor solidarity

29

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 446/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

31

2022/C 446/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

33

2022/C 446/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

36

2022/C 446/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

38


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top