EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:298:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 298, 5. augusta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
5. augusta 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 298/01

Oznámenie Komisie – Usmernenia na podporu uplatňovania nariadenia 2020/741 o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody

1

2022/C 298/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10777 – PLASTIC OMNIUM / VARROC (LIGHTING DIVISION)) ( 1 )

56

2022/C 298/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) ( 1 )

57


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 298/04

Výmenný kurz eura — 4. augusta 2022

58

2022/C 298/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 14. februára 2022 k rozhodnutiu vo veci M.10078 – Cargotec/Konecranes – Zasadnutie prostredníctvom audiokonferencie – cez „Skype for Business“ – Spravodajca: Maďarsko ( 1 )

59

2022/C 298/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec M.10078 – Cargotec / Konecranes ( 1 )

61

2022/C 298/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 24. februára 2022, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP (Vec M.10078 – Cargotec/Konecranes) [oznámené pod číslom C(2022) 1070]  ( 1 )

63


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 298/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10814 – HEDIN / MOTOR-CAR) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

70

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2022/C 298/09

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

72


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top