EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:271:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 271, 14. júla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 271

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
14. júla 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 271/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10750 – KÄRCHER / WOCO / WAIRIFY) ( 1 )

1

2022/C 271/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10618 – WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) ( 1 )

2


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

2022/C 271/03

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 4. júla 2022 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Chorvátsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Chorvátsko (CON/2022/24)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2022/C 271/04

Rozhodnutie Rady z 12. júla 2022 ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Taliansko

4

 

Európska komisia

2022/C 271/05

Výmenný kurz eura — 13. júla 2022

6

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2022/C 271/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

7

2022/C 271/07

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

8


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov

2022/C 271/08

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

9

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2022/C 271/09

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 3. júna 2022 proti Islandu (Vec E-6/22)

10

2022/C 271/10

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 3. júna 2022 proti Islandu (Vec E-7/22)

11

2022/C 271/11

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 3. júna 2022 proti Islandu (Vec E-8/22)

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 271/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10747 – BHC / DUSSUR / BAKER PETROLITE SAUDI COMPANY JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16

2022/C 271/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top