EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 145, 1. apríla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 145

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
1. apríla 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 145/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) ( 1 )

1

2022/C 145/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10644 – TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 145/03

Výmenný kurz eura — 31. marca 2022

3

2022/C 145/04

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

4

2022/C 145/05

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

6

2022/C 145/06

Nová národná strana obehových euromincí

7

2022/C 145/07

Nová národná strana obehových euromincí

8

2022/C 145/08

Nová národná strana obehových euromincí

9

2022/C 145/09

Nová národná strana obehových euromincí

10

2022/C 145/10

Nová národná strana obehových euromincí

11

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2022/C 145/11

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu nariadenia o transparentnosti a cielení politickej reklamy (Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov na adrese www.edps.europa.eu)

12


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 145/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15

2022/C 145/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top