EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:037:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 37, 24. januára 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 37

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
24. januára 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 37/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 37/02

Vec C-655/20: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. novembra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona – Španielsko) – Marc Gómez del Moral Guasch/Bankia SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Ochrana spotrebiteľov – Smernica 93/13/ES – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Zmluva o hypotekárnom úvere – Pohyblivá úroková sadzba – Referenčný index hypotekárneho úveru (IRPH) – Preskúmanie transparentnosti vnútroštátnym súdom – Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok – Dôsledky konštatovania neplatnosti – Rozsudok z 3. marca 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138) – Nové ptázky)

2

2022/C 37/03

Vec C-79/21: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 17. novembra 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Ibiza – Španielsko) – YB/Unión de Créditos Inmobiliarios SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Články 53 a 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Ochrana spotrebiteľov – Smernica 93/13/EHS – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Hypotekárny úver – Pohyblivá úroková sadzba – Referenčný index hypotekárnych úverov (IRHP) – Preskúmanie transparentnosti vnútroštátnym súdom – Informačná povinnosť – Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok – Požiadavky dobrej viery, rovnováhy a transparentnosti – Dôsledky určenia neplatnosti)

3

2022/C 37/04

Vec C-327/21 P: Odvolanie podané 25. mája 2021: Giro Travel Company SRL proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 24. marca 2021 vo veci T-193/18, Andreas Stihl/EUIPO

4

2022/C 37/05

Vec C-360/21 P: Odvolanie podané 9. júna 2021: FCA Italy SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 28. apríla 2021 vo veci T-191/20, FCA Italy/EUIPO

5

2022/C 37/06

Vec C-373/21 P: Odvolanie podané 18. júna 2021: Hasbro Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 21. apríla 2021 vo veci T-663/19, Hasbro/EUIPO

5

2022/C 37/07

Vec C-381/21: Odvolanie podané 21. júna 2021: Keun Jig Lee proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 21. apríla 2021 vo veci T-382/20, Lee/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

5

2022/C 37/08

Vec C-483/21 P: Odvolanie podané 5. augusta 2021: Health Product Group sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. júna 2021 vo veci T-678/19, Health Product Group/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

6

2022/C 37/09

Vec C-490/21 P: Odvolanie podané 10. augusta 2021: Davide Groppi Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. júna 2021 vo veci T-187/20, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Stolová lampa)

6

2022/C 37/10

Vec C-513/21 P: Odvolanie podané 19. augusta 2021: DI proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá rozšírená komora) z 9. júna 2021 vo veci T-514/19, DI/ECB

6

2022/C 37/11

Vec C-539/21 P: Odvolanie podané 26. augusta 2021: CE proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. júna 2021 vo veci T-355/19, CE/Výbor regiónov

7

2022/C 37/12

Vec C-560/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 13. septembra 2021 – ZS/Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts

8

2022/C 37/13

Vec C-587/21 P: Odvolanie podané 23. septembra 2021: DD proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 14. júla 2021 vo veci T-632/19, DD/FRA

8

2022/C 37/14

Vec C-590/21: 202111834 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 23. septembra 2021 – Charles Taylor Adjusting Limited, FD/Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

9

2022/C 37/15

Vec C-613/21 P: Odvolanie podané 1. októbra 2021: Európsky parlament proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 14. júla 2021 vo veci T-670/19, Carbajo Ferrero/Parlament

10

2022/C 37/16

Vec C-617/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Ravensburg (Nemecko) 6. októbra 2021 – RU, PO/Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH

11

2022/C 37/17

Vec C-625/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 8. októbra 2021 – VB/GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

12

2022/C 37/18

Vec C-626/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 11. októbra 2021 – Funke Sp. z o.o.

13

2022/C 37/19

Vec C-634/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 15. októbra 2021 – OQ/Land Hessen

14

2022/C 37/20

Vec C-651/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 25. októbra 2021 – M. Ya. M.

15

2022/C 37/21

Vec C-653/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 27. októbra 2021 – Syndicat Uniclima/Ministre de l'Intérieur

15

2022/C 37/22

Vec C-655/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Nesebar (Bulharsko) 27. októbra 2021 – trestné konanie proti G. ST. T.

16

2022/C 37/23

Vec C-656/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 29. októbra 2021 – IM GESTÃO DE ATIVOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. a iní/Autoridade Tributária e Aduaneira

17

2022/C 37/24

Vec C-668/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 8. novembra 2021 – SIA Druvnieks/Lauku atbalsta dienests

18

2022/C 37/25

Vec C-686/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 15. novembra 2021 – VW, Legea S.r.l./SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.

18

2022/C 37/26

Vec C-688/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 17. novembra 2021 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33/Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

19

2022/C 37/27

Vec C-694/21 P: Odvolanie podané 17. novembra 2021: Brunswick Bowling Products LLC proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. septembra 2021 vo veci T-152/19, Brunswick Bowling Products LLC/Komisia

20

2022/C 37/28

Vec C-701/21 P: Odvolanie podané 19. novembra 2021: Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 22. septembra 2021 v spojených veciach T-639/14 RENV, Τ-352/15 a Τ-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Európska komisia, ktorú podporuje Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon

21

2022/C 37/29

Vec C-714/21 P: Odvolanie podané 25. novembra 2021: Françoise Grossetête (T-722/19) proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. septembra 2021 v spojených veciach T-720/19 až T-725/19, Ashworth a i./Parlament

22

2022/C 37/30

Vec C-715/21 P: Odvolanie podané 25. novembra 2021: Gerardo Galeote (T-243/20) proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. septembra 2021 v spojených veciach T-240/20 až T-245/20, Arnaoutakis a i./Parlament

22

2022/C 37/31

Vec C-716/21 P: Odvolanie podané 25. novembra 2021: Graham R. Watson (T-245/20) proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. septembra 2021 v spojených veciach T-240/20 až T-245/20, Arnaoutakis a i./Parlament

23

2022/C 37/32

Vec C-739/21 P: Odvolanie podané 1. decembra 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 22. septembra 2021 v spojených veciach T-639/14 RENV, T-352/15 a T-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Európska komisia, ktorú v konaní podporuje Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon

24

 

Všeobecný súd

2022/C 37/33

Vec T-743/16 RENV II: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – CX/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Disciplinárny postih – Odvolanie z funkcie – Vyšetrovanie OLAF-u – Nepovolené a nelegálne rokovanie o zákazke – Konflikt záujmov – Potvrdenie nevyhovujúcej faktúry – Právo na obhajobu – Právo byť vypočutý – Opakovaná neprítomnosť žalobcu a jeho advokáta na disciplinárnom vypočutí – Právna istota – Legitímna dôvera – Proporcionalita – Primeraná lehota – Zásada ne bis in idem – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia“)

25

2022/C 37/34

Vec T-256/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – Assi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Právo na spravodlivý proces“)

25

2022/C 37/35

Vec T-258/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – Foz/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obranu – Právo na spravodlivý proces“)

26

2022/C 37/36

Vec T-259/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – Aman Dimashq/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Zneužitie právomoci – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu – Právo na spravodlivý proces – Právo na účinnú súdnu ochranu“)

27

2022/C 37/37

Vec T-359/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – Team Beverage/EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Team Beverage – Slovná ochranná známka Európskej únie TEAM – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

28

2022/C 37/38

Vec T-370/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – KL/EIB („Verejná služba – Zamestnanci EIB – Zdravotný stav – Pracovná schopnosť – Neodôvodnená neprítomnosť – Žaloba o neplatnosť – Pojem invalidita – Neobmedzená právomoc – Spory finančného charakteru – Retroaktívne vyplatenie invalidného dôchodku – Žaloba o náhradu škody“)

28

2022/C 37/39

Vec T-433/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – KY/Súdny dvor Európskej únie („Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Európskej únie – Prevod do systému Únie – Započítanie odpracovaných rokov – Vrátenie sumy práv na dôchodok, ktoré neboli zohľadnené v systéme výpočtu odpracovaných rokov v dôchodkovom systéme Únie – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku – Pravidlo životného minima – Bezdôvodné obohatenie“)

29

2022/C 37/40

Vec T-467/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2021 – Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ZARA – Staršia medzinárodná slovná ochranná známka LE DELIZIE ZARA a staršia obrazová národná ochranná známka ZARA – Dôkaz o riadnom používaní starších ochranných známok – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“)

30

2022/C 37/41

Vec T-581/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2021 – YP/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2019 – Rozhodnutie o nepovýšení – Článok 45 služobného poriadku – Porovnanie zásluh – Používanie jazykov v rámci úloh vykonávaných úradníkmi zaradených na lingvistické úlohy a úradníkmi zaradenými na iné úlohy než lingvistické – Odpracované roky v rámci platovej triedy – Prezumpcia neviny – Článok 9 prílohy IX služobného poriadku – Povinnosť odôvodnenia – Vykonanie dohody o urovnaní“)

30

2022/C 37/42

Vec T-454/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. novembra 2021 – Garment Manufacturers Association in Cambodia/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Spoločná obchodná politika – Všeobecný systém preferenčných colných sadzieb zavedený nariadením (EÚ) č. 978/2012 – Dočasné zrušenie obchodných preferencií uplatniteľných na určité výrobky pôvodom z Kambodže z dôvodu vážnych a systematických porušovaní ľudských práv – Neexistencia priamej dotknutosti – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neprípustnosť“)

31

2022/C 37/43

Vec T-494/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. novembra 2021 – Satabank/ECB („Hospodárska a menová politika – Prudenciálny dohľad nad menej významnými úverovými inštitúciami – Nariadenie(EÚ) č. 1024/2013 – Osobitné úlohy ECB – Odmietnutie pristúpiť k priamemu prudenciálnemu dohľadu – Odmietnutie udeliť pokyn príslušnej osobe – Žaloba zjavne bez právneho základu“)

32

2022/C 37/44

Vec T-157/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. novembra 2021 – RG/Rada („Žaloba o neplatnosť – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Euratomom na jednej strane a Spojeným kráľovstvom na strane druhej – Rozhodnutie Rady o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci – Mechanizmus vydávania na základe zatýkacieho rozkazu – Osoba zadržaná a umiestnená do väzby v Írsku po ukončení prechodného obdobia na účely výkonu európskeho zatykača vydaného Spojeným kráľovstvom v prechodnom období – Neexistencia osobnej dotknutosti – Akt, ktorý nie je regulačným aktom – Neprípustnosť“)

32

2022/C 37/45

Vec T-272/21 R II: Uznesenie podpredsedu Všeobecného súdu z 26. novembra 2021 – Puigdemont i Casamajó a i./Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Inštitucionálne právo – Člen Parlamentu – Výsady a imunity – Zbavenie člena parlamentu poslaneckej imunity – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

33

2022/C 37/46

Vec T-534/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. novembra 2021 – VP/Cedefop („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Návrh na nariadenie predbežného opatrenia – Neprípustnosť“)

33

2022/C 37/47

Vec T-613/21: Žaloba podaná 19. októbra 2021 – XH/Komisia

34

2022/C 37/48

Vec T-644/21: Žaloba podaná 4. októbra 2021 – Pharmadom/EUIPO – Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)

35

2022/C 37/49

Vec T-682/21: Žaloba podaná 19. októbra 2021 – ClientEarth/Rada

35

2022/C 37/50

Vec T-683/21: Žaloba podaná 19. októbra 2021 – Leino-Sandberg/Rada

37

2022/C 37/51

Vec T-692/21: Žaloba podaná 22. októbra 2021 – AL/Komisia a OLAF

38

2022/C 37/52

Vec T-693/21: Žaloba podaná 25. októbra 2021 – NJ/Komisia

39

2022/C 37/53

Vec T-699/21: Žaloba podaná 31. októbra 2021 – Peace United/EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)

40

2022/C 37/54

Vec T-705/21: Žaloba podaná 3. novembra 2021 – Balaban/EUIPO (Stahlwerk)

41

2022/C 37/55

Vec T-706/21: Žaloba podaná 3. novembra 2021 – Balaban/EUIPO (Stahlwerkstatt)

41

2022/C 37/56

Vec T-715/21: Žaloba podaná 5. novembra 2021 – Cellnex Telecom a Retevisión I/Komisia

42

2022/C 37/57

Vec T-731/21: Žaloba podaná 16. novembra 2021 – Společnost pro eHealth databáze/Komisia

43

2022/C 37/58

Vec T-732/21: Žaloba podaná 16. novembra 2021 – Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Komisia

44

2022/C 37/59

Vec T-734/21: Žaloba podaná 17. novembra 2021 – The Chord Company/EUIPO – AVSL Group (CHORD)

45

2022/C 37/60

Vec T-735/21: Žaloba podaná 17. novembra 2021 – Aprile and Commerciale Italiana/EUIPO – DC Comics partnership (znak pozostávajúci zo štylizovaného zobrazenia čierneho netopiera v bielom oválnom ráme)

46

2022/C 37/61

Vec T-737/21: Žaloba podaná 19. novembra 2021 – Refractory Intellectual Property/EUIPO (e-tech)

47

2022/C 37/62

Vec T-738/21: Žaloba podaná 19. novembra 2021 – Bora Creations/EUIPO (essence)

47

2022/C 37/63

Vec T-741/21: Žaloba podaná 22. novembra 2021 – LG Electronics/EUIPO – ZTE Deutschland (V10)

48

2022/C 37/64

Vec T-742/21: Žaloba podaná 19. novembra 2021 – Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)

49

2022/C 37/65

Vec T-743/21: Žaloba podaná 22. novembra 2021 – Ryanair/Komisia

50

2022/C 37/66

Vec T-744/21: Žaloba podaná 24. novembra 2021 – Medela/EUIPO (MAXFLOW)

51

2022/C 37/67

Vec T-745/21: Žaloba podaná 22. novembra 2021 – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/EUIPO – Cantina San Donaci (Passo Lungo)

51

2022/C 37/68

Vec T-747/21: Žaloba podaná 26. novembra 2021 – Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – (Neng (Fohlenelf)

52

2022/C 37/69

Vec T-749/21: Žaloba podaná 26. novembra 2021 – Gerhard Grund Gerüste/EUIPO – Josef Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)

53

2022/C 37/70

Vec T-752/21: Žaloba podaná 29. novembra 2021 – Associação do Socorro e Amparo/EUIPO – De Bragança (quis ut Deus)

53

2022/C 37/71

Vec T-755/21: Žaloba podaná 1. decembra 2021 – Illumina/Komisia

54

2022/C 37/72

Vec T-757/21: Žaloba podaná 2. decembra 2021 – Activa – Grillküche/EUIPO – Targa (prístroj na grilovanie)

55

2022/C 37/73

Vec T-759/21: Žaloba podaná 6. decembra 2021 – Société des produits Nestlé/EUIPO – The a2 Milk Company (A2)

56


SK

 

Top