EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:486:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 486, 3. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 486

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
3. decembra 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 486/01

Oznámenie Komisie o uplatňovaní smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ zmenená smernicou 2014/52/EÚ) na zmeny a rozšírenie projektov – bod 24 prílohy I a bod 13 písm. a) prílohy II vrátane súvisiacich hlavných pojmov a zásad

1

2021/C 486/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10247 – CVC / COOPER) ( 1 )

20

2021/C 486/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10449 – KIA / ALMAVIVA) ( 1 )

21


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2021/C 486/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/2125, a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2021/2124, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

22

2021/C 486/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

23

 

Európska komisia

2021/C 486/06

Výmenný kurz eura — 2. decembra 2021

25

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2021/C 486/07

Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

26

2021/C 486/08

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zrušenie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

28


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 486/09

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

29

2021/C 486/10

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

39


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top