EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:422:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 422, 18. októbra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 422

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
18. októbra 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 422/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 422/02

Vec C-94/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 16. februára 2021 – Deutsche Lufthansa AG/FT

2

2021/C 422/03

Vec C-141/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 5. marca 2021 – Deutsche Lufthansa AG/VR

2

2021/C 422/04

Vec C-423/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 12. júla 2021 – Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH a i.

3

2021/C 422/05

Vec C-433/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 16. júla 2021 – Agenzia delle Entrate/Contship Italia SpA

4

2021/C 422/06

Vec C-434/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 16. júla 2021 – Agenzia delle Entrate/Contship Italia SpA

4

2021/C 422/07

Vec C-435/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 15. júla 2021 – easyJet Airline Company Ltd/HG

5

2021/C 422/08

Vec C-446/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 20. júla 2021 – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Ltd

5

2021/C 422/09

Vec C-450/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Vercelli (Taliansko) 20. júla 2021 – UC/Ministero dell’istruzione

6

2021/C 422/10

Vec C-467/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 30. júla 2021 – Comune di Venezia/Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA

7

2021/C 422/11

Vec C-481/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 4. augusta 2021 – TX/Bundesrepublik Deutschland

8

2021/C 422/12

Vec C-488/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 10. augusta 2021 – GV/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General

8

 

Všeobecný súd

2021/C 422/13

Vec T-328/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2021 – Naturgy Energy Group/Komisia („Štátna pomoc – Environmentálne stimuly, ktoré poskytlo Španielske kráľovstvo uhoľným elektrárňam – Rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Povinnosť odôvodnenia – Zjavne nesprávne posúdenie – Selektívna povaha“)

10

2021/C 422/14

Vec T-152/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2021 – Brunswick Bowling Products/Komisia („Ochrana zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a pracovníkov – Smernica 2006/42/ES – Ochranná doložka – Vnútroštátne opatrenie spočívajúce v stiahnutí stroja na stavanie kolkov a doplnkovej súpravy z trhu a zákaze ich uvádzania na trh – Základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť – Rozhodnutie Komisie vyhlasujúce opatrenie za opodstatnené – Rovnosť zaobchádzania“)

10

2021/C 422/15

Vec T-517/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Homoki/Komisia („Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Záverečná správa z vyšetrovania OLAF-u týkajúceho sa realizácie investičného projektu pouličného osvetlenia v Maďarsku – Zamietnutie prístupu – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súkromia a integrity jednotlivca – Ochrana osobných údajov“)

11

2021/C 422/16

Vec T-834/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie e*message – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Vyhlásenie neplatnosti – Ratione temporis uplatniteľné ustanovenia – Uplatnenie neskoršej judikatúry – Článok 17 Charty základných práv – Zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty“)

12

2021/C 422/17

Vec T-23/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie the DoubleF – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie THE DOUBLE – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Príslušná verejnosť – Podobnosť tovarov – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

12

2021/C 422/18

Vec T-96/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Limbic® Types – Absolútne dôvody zamietnutia – Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom – Vrátenie veci veľkému odvolaciemu senátu – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001] – Nesprávne právne posúdenie – Preskúmanie skutočností úradom z úradnej moci – Článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 – Právna sila rozhodnutej veci – Článok 72 ods. 6 nariadenia 2017/1001 – Zloženie veľkého odvolacieho senátu“)

13

2021/C 422/19

Vec T-463/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GT RACING – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tučné zakrivené, vertikálne a horizontálne šípy – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie GT – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001] – Nezapísané staršie národné ochranné známky – Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001] – Režim žaloby podľa common law týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Neexistencia klamlivej prezentácie – Používanie v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a Euratomu“)

14

2021/C 422/20

Vec T-561/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie Vita – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie ochrannej známky pre tovary, pre ktoré bola zapísaná“)

14

2021/C 422/21

Vec T-566/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Residencial Palladium/EUIPO – Palladium Gestión (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH – Skoršie národné obchodné meno GRAND HOTEL PALLADIUM – Relatívny dôvod zamietnutia – Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku – Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

15

2021/C 422/22

Vec T-697/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. septembra 2021 – Bimbo Donuts Iberia/EUIPO – Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie DONAS DULCESOL – Staršia národná slovná ochranná známka DONAS – Relatívny dôvod zamietnutia zápisu – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Neexistencia dôkazu o riadnom používaní staršej ochrannej známky – Kvalifikácia výrobkov, pre ktoré bolo riadne používanie preukázané – Článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001“)

16

2021/C 422/23

Vec T-305/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. augusta 2021 – Telefónica Germany/EUIPO – Google (LOOP) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Zastavenie konania“)

16

2021/C 422/24

Vec T-371/21: Žaloba podaná 29. júna 2021 – WV/ESVČ

17

2021/C 422/25

Vec T-431/21: Žaloba podaná 16. júla 2021 – L’union nationale des indépendants solidaires/Komisia

18

2021/C 422/26

Vec T-486/21: Žaloba podaná 3. augusta 2021 – OE (*1) /Komisia

19

2021/C 422/27

Vec T-488/21: Žaloba podaná 10. augusta 2021 – Tralux a i./Parlament

20

2021/C 422/28

Vec T-490/21: Žaloba podaná 11. augusta 2021 – Vanhoudt/EIB

20

2021/C 422/29

Vec T-496/21: Žaloba podaná 9. augusta 2021 – Vasallo Andrés/Európsky parlament

21

2021/C 422/30

Vec T-503/21: Žaloba podaná 15. augusta 2021 – Lagardère, unité médico-sociale/Komisia

23

2021/C 422/31

Vec T-507/21: Žaloba podaná 16. augusta 2021 – Migadakis/ENISA

23

2021/C 422/32

Vec T-515/21: Žaloba podaná 20. augusta 2021 – Zeta farmaceutici/EUIPO – Specchiasol (EUPHYTOS)

24

2021/C 422/33

Vec T-517/21: Žaloba podaná 20. augusta 2021 – Grieger/Komisia

25

2021/C 422/34

Vec T-519/21: Žaloba podaná 24. augusta 2021 – VY/Komisia

25

2021/C 422/35

Vec T-521/21: Žaloba podaná 26. augusta 2021 – 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)

26

2021/C 422/36

Vec T-526/21: Žaloba podaná 27. augusta 2021 – Gutseriev/Rada

27

2021/C 422/37

Vec T-527/21: Žaloba podaná 30. augusta 2021 – Abenante a i./Rada a Parlament

28

2021/C 422/38

Vec T-530/21: Žaloba podaná 30. augusta 2021 – Pierre Lannier/EUIPO – Pierre Lang Trading (PL)

29

2021/C 422/39

Vec T-532/21: Žaloba podaná 31. augusta 2021 – MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Rada

30

2021/C 422/40

Vec T-533/21: Žaloba podaná 31. augusta 2021 – Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Rada

31

2021/C 422/41

Vec T-536/21: Žaloba podaná 1. septembra 2021 – Belaeronavigatsia/Rada

32

2021/C 422/42

Vec T-537/21: Žaloba podaná 1. septembra 2021 – bett1.de/EUIPO – XXXLutz Marken (BODY STAR)

32

2021/C 422/43

Vec T-539/21: Žaloba podaná 1. septembra 2021 – the airscreen company/EUIPO – Moviescreens Rental (airframe)

33

2021/C 422/44

Vec T-543/21: Žaloba podaná 2. septembra 2021 – Purasac/EUIPO – Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)

34

2021/C 422/45

Vec T-546/21: Žaloba podaná 2. septembra 2021 – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

34

2021/C 422/46

Vec T-547/21: Žaloba podaná 2. septembra 2021 – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)

35

2021/C 422/47

Vec T-548/21: Žaloba podaná 3. septembra 2021 – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (ROCHEM)

36

2021/C 422/48

Vec T-549/21: Žaloba podaná 3. septembra 2021 – Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (ROCHEM)

37

2021/C 422/49

Vec T-553/21: Žaloba podaná 7. septembra 2021 – Agrarfrost/EUIPO – McCain (Tvar smajlíka)

37

2021/C 422/50

Vec T-268/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. augusta 2021 – Imagina Media Audiovisual a i./Komisia

38

2021/C 422/51

Vec T-269/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. augusta 2021 – Imagina Media Audiovisual/Komisia

38

2021/C 422/52

Vec T-492/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. augusta 2021 – GlaxoSmithKline Finance a Setfirst/Komisia

38

2021/C 422/53

Vec T-418/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. augusta 2021 – GitLab/EUIPO – Gitlab (GitLab)

39

2021/C 422/54

Vec T-234/21: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. augusta 2021 – Cristalfarma/EUIPO – Reinhard Kosch (STILAXX)

39


(*1)Údaje odstránené alebo vymazané v rámci zaistenia ochrany osobných dát a/alebo dôvernosti.

 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát a/alebo dôvernosť nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top