EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:391:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 391, 27. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 391

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
27. septembra 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 391/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 391/02

Vec C-717/20 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. júla 2021 – Marina Karpeta-Kovalyova/Európska komisia (Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Manželka gréckeho diplomata, ktorý mal pred prijatím do zamestnania bydlisko v Bruseli – Definícia miesta prijatia do zamestnania a centra hlavných záujmov – Zamietnutie nároku odvolateľky na príspevok na expatriáciu a ďalšie súvisiace nároky – Zjavne nedôvodné odvolanie)

2

2021/C 391/03

Vec C-24/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Pordenone (Taliansko) 14. januára 2021 – PH/Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

2

2021/C 391/04

Vec C-108/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 22. februára 2021 – Deutsche Lufthansa AG/NB

3

2021/C 391/05

Vec C-140/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 5. marca 2021 – Deutsche Lufthansa AG/ED

3

2021/C 391/06

Vec C-167/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 15. marca 2021 – PJ/Deutsche Lufthansa AG

4

2021/C 391/07

Vec C-337/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 31. mája 2021 – FH/SunExpress Günes Ekspres Havacilik A.S.

4

2021/C 391/08

Vec C-356/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poľsko) 7. júna 2021 – J.K./TP S.A.

5

2021/C 391/09

Vec C-367/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 14. júna 2021 – Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spółka Akcyjna

5

2021/C 391/10

Vec C-376/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 17. júna 2021 – Zamestnik-ministăr na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto i rakovoditel na Upravliavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014-2020/Obština Razlog

7

2021/C 391/11

Vec C-377/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Mons (Belgicko) 21. júna 2021 – Ville de Mons, Zone de secours Hainaut – Centre/RM

7

2021/C 391/12

Vec C-385/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 22. júna 2021 – Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenţei

8

2021/C 391/13

Vec C-392/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 24. júna 2021 – TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

8

2021/C 391/14

Vec C-402/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 30. júna 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C/S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

9

2021/C 391/15

Vec C-410/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 5. júla 2021 – FU, DRV Intertrans BV

10

2021/C 391/16

Vec C-430/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Craiova (Rumunsko) 14. júla 2021 – RS

10

2021/C 391/17

Vec C-437/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 16. júla 2021 – Liberty Lines SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

11

2021/C 391/18

Vec C-438/21 P: Odvolanie podané 14. júla 2021: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 5. mája 2021 vo veci T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

12

2021/C 391/19

Vec C-439/21 P: Odvolanie podané 14. júla 2021: Biogen Netherlands BV proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 5. mája 2021 vo veci T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/20

Vec C-440/21 P: Odvolanie podané 15. júla 2021: Európska agentúra pre lieky proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 5. mája 2021 vo veci T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/21

Vec C-456/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s Hertogenbosch (Holandsko) 23. júla 2021 – E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

14

2021/C 391/22

Vec C-479/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 3. augusta 2021 – trestné konanie proti SN a SD. Ďalší účastníci konania: Governor of Cloverhill Prison, Írsko, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

15

2021/C 391/23

Vec C-480/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 3. augusta 2021 – W O, J L/Minister for Justice and Equality

16

2021/C 391/24

Vec C-500/21 P: Odvolanie podané 13. augusta 2021: Health Information Management (HIM) proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 9. júna 2021 vo veci T-235/19, Health Information Management (HIM)/Komisia

16

 

Všeobecný súd

2021/C 391/25

Vec T-130/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júla 2021 – CCPL a i./Komisia („Predbežné opatrenie – Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s potravinovými obalmi pre maloobchodný predaj – Rozhodnutie, ktorým sa ukladajú pokuty – Finančná záruka – Usmernenia pre výpočet výšky pokút z roku 2006 – Platobná schopnosť – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia fumus boni juris“)

18

2021/C 391/26

Vec T-189/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 22. júla 2021 – Aloe Vera of Europe/Komisia („Predbežné opatrenie – Nariadenie (ES) č. 1925/2006 – Látky, ktoré sú predmetom zákazov, obmedzení, alebo pod kontrolou Spoločenstva – Nariadenie (EÚ) 2021/468 – Zákaz prípravkov z listov druhov aloe obsahujúcich deriváty hydroxyantracénu – Návrh na odklad výkonu – Neexistencia naliehavosti“)

18

2021/C 391/27

Vec T-285/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 27. júla 2021 – Alliance française de Bruxelles-Europe a i./Komisia („Predbežné opatrenie – Verejné zákazky na služby – Poskytovanie služieb jazykového vzdelávania – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neexistencia naliehavosti“)

19

2021/C 391/28

Vec T-440/21: Žaloba podaná 20. júla 2021 – TM/ECB

20

2021/C 391/29

Vec T-457/21: Žaloba podaná 2. augusta 2021 – Coulter Ventures/EUIPO – iWeb (R)

20

2021/C 391/30

Vec T-475/21: Žaloba podaná 6. augusta 2021 – Francúzsko/Komisia

21

2021/C 391/31

Vec T-476/21: Žaloba podaná 6. augusta 2021 – TransnetBW/ACER

22

2021/C 391/32

Vec T-480/21: Žaloba podaná 9. augusta 2021 – British Airways/Komisia

23

2021/C 391/33

Vec T-487/21: Žaloba podaná 10. augusta 2021 – Neoperl/EUIPO (Zobrazenie valcovitej sanitárnej vložky)

24

2021/C 391/34

Vec T-492/21: Žaloba podaná 11. augusta 2021 – Aquind a iní/ACER

25

2021/C 391/35

Vec T-494/21: Žaloba podaná 6. augusta 2021 – Ryanair a Malta Air/Komisia

25

2021/C 391/36

Vec T-498/21: Žaloba podaná 16. augusta 2021 – Lotion/EUIPO (BLACK IRISH)

26

2021/C 391/37

Vec T-499/21: Žaloba podaná 14. augusta 2021 – Ryanair/Komisia

27

2021/C 391/38

Vec T-500/21: Žaloba podaná 16. augusta 2021 – Philip Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.)

28

2021/C 391/39

Vec T-501/21: Žaloba podaná 16. augusta 2021 – Philip Morris Products/EUIPO (zobrazenie kombinácie čiernych a bielych čiar tvoriacich hranu kocky)

28

2021/C 391/40

Vec T-502/21: Žaloba podaná 16. augusta 2021 – Philip Morris Products/EUIPO (zobrazenie kombinácie čiernych a bielych čiar tvoriacich štvorec)

29


SK

 

Top