EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:390:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 390, 27. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 390

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
27. septembra 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 390/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10417 — D’Ieteren/Wehold/TVH Parts) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 390/02

Výmenný kurz eura — 24. septembra 2021

2

2021/C 390/03

Oznámenie o uplatňovaní článku 18 ods. 3 protokolu 1 o pravidlách pôvodu k dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi východnej a južnej Afriky zo strany Zimbabwe a o používaní samoosvedčovania na dovoz výrobkov s pôvodom v Zimbabwe do EÚ podľa dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi východnej a južnej Afriky

3

 

Dvor audítorov

2021/C 390/04

Osobitná správa č. 23/2021 – Znižovanie veľkej korupcie na Ukrajine: niekoľko iniciatív EÚ, no stále nedostatočné výsledky

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2021/C 390/05

Oznámenie vlády Poľskej republiky týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

5


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2021/C 390/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antisubvenčných opatrení

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 390/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10360 — Assicurazioni Generali/Società Cattolica Di Assicurazione) ( 1 )

10

2021/C 390/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10389 – PAI Partners / Pasubio) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

2021/C 390/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10395 — BNP Paribas/CDC/Immobilière de la Laine) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13

2021/C 390/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10184 — Channel 5/BBC/ITV/Channel 4/Digital UK) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top