EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:222:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 222, 11. júna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 222

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
11. júna 2021


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky výbor pre systémové riziká

2021/C 222/01

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 30. apríla 2021, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ECB/2021/3)

1

2021/C 222/02

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká, z 24. marca 2021, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ECB/2021/2)

13


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2021/C 222/03

Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

22

 

Európska komisia

2021/C 222/04

Výmenný kurz eura — 10. júna 2021

23


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2021/C 222/05

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antisubvenčných opatrení

24

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 222/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10289 — PSP/Aviva/10 Station Road) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

25

2021/C 222/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10312 — Astorg Asset Management/Solina) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

27

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 222/08

Uverejnenie špecifikácie výrobku zmenenej na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

28

2021/C 222/09

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top