EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:113:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 113, 31. marca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 113

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
31. marca 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 113/01

Oznámenie Komisie – Usmernenie Komisie o uplatňovaní mechanizmu postupovania prípadov stanoveného v článku 22 nariadenia o fúziách na určité kategórie prípadov

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 113/02

Výmenný kurz eura — 30. marca 2021

7

 

Dvor audítorov

2021/C 113/03

Osobitná správa č. 4/2021 – Colné kontroly: nedostatočná harmonizácia bráni presadzovaniu finančných záujmov EÚ

8


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2021/C 113/04

Rozsudok súdu z 10. decembra 2020 v spojených veciach E-11/19 a E-12/19 – Adpublisher AG/J a K  [Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Ochrana údajov – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči dozornému orgánu – Anonymizácia – Trovy vzniknuté v odvolacom konaní]

9

2021/C 113/05

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 18. novembra 2020 predložil Oslo tingrett vo veci Q a ďalší/nórsky štát (Vec E-16/20)

10

2021/C 113/06

Rozsudok súdu z 10. decembra 2020 vo veci E-13/19 – Hraðbraut ehf./Ministerstvo školstva, vedy a kultúry, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. a Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. (Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Verejná zákazka na poskytnutie služieb – Článok 37 Dohody o EHP – Pojem „služby“ – Vyššie sekundárne vzdelanie)

11

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 113/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii – Vec M.10164 – CVC/Stark Group – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

2021/C 113/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10173 — Luminus/Essent Belgium) ( 1 )

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top