EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:064:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 064, 24. februára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 64

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
24. februára 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 64/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10125 — GBL/Canyon) ( 1 )

1

2021/C 64/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10086 — Cerberus Group/Dorel Industries) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 64/03

Výmenný kurz eura — 23. februára 2021

3

2021/C 64/04

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

4


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2021/C 64/05

Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2021 spadajúceho pod program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu (2021 – 2027)

6

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 64/06

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

7


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top