EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:428:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 428, 11. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 428

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
11. decembra 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 428/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10031 — FSI/WTI/MEL) ( 1 )

1

2020/C 428/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9449 — VAG/Varta (Consumer battery, chargers and portable power and lighting business)) ( 1 )

2

2020/C 428/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9963 — Iliad/Play Communications) ( 1 )

3

2020/C 428/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9835 — Bertelsmann/Schweizerische Post/Cinfoni) ( 1 )

4

2020/C 428/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10027 — Lone Star/McCarthy & Stone) ( 1 )

5

2020/C 428/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9735 — Amex/GBT) ( 1 )

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2020/C 428/07

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/2033, a v nariadení Rady (ES) č. 1183/2005, vykonávanom nariadením Rady (EÚ) 2020/2021, o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

7

2020/C 428/08

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/788/SZBP a nariadení Rady (ES) č. 1183/2005 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

9

 

Európska komisia

2020/C 428/09

Výmenný kurz eura — 10. decembra 2020

11

2020/C 428/10

Ročná aktualizácia odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na tieto odmeny a dôchodky, za rok 2020

12

2020/C 428/11

Ročná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

18

2020/C 428/12

Priebežná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sú uplatniteľné naodmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvnýchzamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

23

2020/C 428/13

Aktualizácia sadzby príspevkov do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie s účinnosťou od 1. júla 2020

26


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2020/C 428/14

Oznámenie, ktorým sa mení oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu brezovej preglejky s pôvodom v Rusku

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2020/C 428/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9934 — Kingspan/TeraSteel-Wetterbest) ( 1 )

29


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top