EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:381:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 381, 12. novembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 381

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
12. novembra 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 381/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9954 — Sumitomo/AAR/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 381/02

Výmenný kurz eura — 11. novembra 2020

2

2020/C 381/03

Nová národná strana obehových euromincí

3

 

Dvor audítorov

2020/C 381/04

Správa o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2019

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2020/C 381/05

Daň z pridanej hodnoty (DPH) Oslobodenie investičného zlata Zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 344 ods. 1 bode 2 smernice Rady 2006/112/ES (osobitná úprava pre investičné zlato) Platný na rok 2021

5

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2020/C 381/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

24

2020/C 381/07

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

25

2020/C 381/08

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

26

2020/C 381/09

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

27

2020/C 381/10

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

28

2020/C 381/11

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

29

2020/C 381/12

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

30


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2020/C 381/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9907 – EXCLUSIVE NETWORKS/VERACOMP BUSINESS) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

31

2020/C 381/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M. 10007 — Telefónica/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Movistar Money Colombia JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

33

2020/C 381/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10013 — Vestas/MHI Vestas JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

34


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top