EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:370:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 370, 3. novembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 370

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
3. novembra 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2020/C 370/01

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

1

2020/C 370/02

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

2

2020/C 370/03

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

3

2020/C 370/04

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

4

2020/C 370/05

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

5

2020/C 370/06

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

6

2020/C 370/07

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

7

2020/C 370/08

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

8

2020/C 370/09

Spoločný podnik Čisté nebo 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

9

2020/C 370/10

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

10

2020/C 370/11

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

11

2020/C 370/12

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

12

2020/C 370/13

Európsky podporný úrad pre azyl — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

13

2020/C 370/14

Európsky orgán pre bankovníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

14

2020/C 370/15

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

15

2020/C 370/16

Európska chemická agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

16

2020/C 370/17

Spoločný podnik ECSEL — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

17

2020/C 370/18

Európska obranná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

18

2020/C 370/19

Európska environmentálna agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

19

2020/C 370/20

Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

20

2020/C 370/21

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

21

2020/C 370/22

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

22

2020/C 370/23

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

23

2020/C 370/24

Európsky inovačný a technologický inštitút — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

24

2020/C 370/25

Európska agentúra pre lieky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

25

2020/C 370/26

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

26

2020/C 370/27

Európska námorná bezpečnostná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

27

2020/C 370/28

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

28

2020/C 370/29

Železničná agentúra Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

29

2020/C 370/30

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

30

2020/C 370/31

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

31

2020/C 370/32

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

32

2020/C 370/33

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

33

2020/C 370/34

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

34

2020/C 370/35

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

35

2020/C 370/36

Agentúra Euratomu pre zásobovanie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

36

2020/C 370/37

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

37

2020/C 370/38

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

38

2020/C 370/39

Agentúra Európskej únie na presadzovanie práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

39

2020/C 370/40

Spoločný podnik Fusion for Energy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

40

2020/C 370/41

Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

41

2020/C 370/42

Agentúra Európskej únie pre základné práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

42

2020/C 370/43

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

43

2020/C 370/44

Agentúra pre európsky GNSS — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

44

2020/C 370/45

Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

45

2020/C 370/46

Výkonná agentúra pre inovácie a siete — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

46

2020/C 370/47

Výkonná agentúra pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

47

2020/C 370/48

Spoločný podnik Shift2Rail — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

48

2020/C 370/49

Spoločný podnik SESAR — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

49

2020/C 370/50

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2019

50


SK

 

Top