EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 320, 28. septembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 320

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
28. septembra 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2020/C 320/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2020/C 320/02

Vec C-113/19: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – Luxaviation SA/Ministre de l'Environnement (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov – Smernica 2003/87/ES – Pokuta za prekročenie emisií – Neexistencia oslobodzujúceho dôvodu v prípade skutočnej držby neodovzdaných kvót s výnimkou vyššej moci – Nemožnosť zmeniť výšku pokuty – Proporcionalita – Články 20, 41, 47 a článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie – Zásada ochrany legitímnej dôvery)

2

2020/C 320/03

Vec C-468/19: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale per il Veneto – Taliansko) – Regione Veneto/HD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Historické vozidlá – Nejednotné daňové zaobchádzanie v rámci toho istého členského štátu – Výlučne vnútorná situácia – Zjavná neprípustnosť)

3

2020/C 320/04

Vec C-32/20: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di appello di Napoli – Taliansko) – TJ/Balga Srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Článok 30 Charty základných práv Európskej únie – Ochrana v prípade neoprávneného prepustenia – Články 20, 21, 34 a 47 Charty základných práv – Smernica 98/59/ES – Hromadné prepúšťanie – Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa ochrany poskytovanej zamestnancovi dotknutému hromadným prepúšťaním, ktoré je neoprávnené z dôvodu porušenia kritérií na výber zamestnancov, ktorí majú byť prepustení – Neexistencia situácie uplatnenia práva Únie v zmysle článku 51 ods. 1 Charty základných práv – Neuplatniteľnosť Charty základných práv – Zjavný nedostatok právomoci)

3

2020/C 320/05

Vec C-162/20 P: Odvolanie podané 8. apríla 2020: WV proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. januára 2020 vo veci T-471/18, WV/ESVČ

4

2020/C 320/06

Vec C-171/20 P: Odvolanie podané 8. apríla 2020: WV proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. januára 2020 vo veci T-43/19, WV/ESVČ

5

2020/C 320/07

Vec C-172/20 P: Odvolanie podané 8. apríla 2020: WV proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. januára 2020 vo veci T-388/18, WV/ESVČ

5

2020/C 320/08

Vec C-244/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 8. júna 2020 – F.C.I./Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

6

2020/C 320/09

Vec C-258/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona (Španielsko) 11. júna 2020 – HV/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

7

2020/C 320/10

Vec C-267/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de León (Španielsko) 15. júna 2020 – AB Volvo a DAF TRUCKS N.V./RM

8

2020/C 320/11

Vec C-268/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Španielsko) 16. júna 2020 – XV/Cajamar Caja Rural S.C.C.

8

2020/C 320/12

Vec C-281/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 26. júna 2020 – Ferimet S.L./Administración General del Estado

9

2020/C 320/13

Vec C-294/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Nacional (Španielsko) 1. júla 2020 – GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central

10

2020/C 320/14

Vec C-346/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 28. júla 2020 – UW/Ryanair DAC

10

2020/C 320/15

Vec C-354/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 31. júla 2020 Rechtbank Amsterdam (Holandsko) – Európsky zatykač proti L; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

11

2020/C 320/16

Vec C-359/20 P: Odvolanie podané 31. júla 2020: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. mája 2020 vo veci T-195/18, Talanton AE/Európska komisia

12

2020/C 320/17

Vec C-364/20 P: Odvolanie podané 4. augusta 2020: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA a Cassandra Holding Company SIA proti uzneseniu Všeobecného súdu (desiata komora) zo 14. mája 2020 vo veci T-282/18, Bernis a iní/SRB

13

2020/C 320/18

Vec C-164/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. júna 2020 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo, podporované: Francúzskou republikou

15

2020/C 320/19

Vec C-165/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 25. júna 2020 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo, podporované: Francúzskou republikou

15

2020/C 320/20

Vec C-217/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – La Gazza Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

15

2020/C 320/21

Vec C-218/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Latte Più Srl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

15

2020/C 320/22

Vec C-219/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Brenta Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/23

Vec C-283/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal l’Audiencia Provincial de Almería – Španielsko) – Liliana Beatriz Moya Privitello, Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

16

2020/C 320/24

Vec C-337/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Via Lattea Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/25

Vec C-338/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Cooperativa Novalat Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

16

2020/C 320/26

Vec C-339/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Veneto Latte Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

17

2020/C 320/27

Vec C-534/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. júna 2020 – Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Núcleo de comunicaciones y control SL

17

2020/C 320/28

Vec C-536/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – XW/Landesamt für Verbraucherschutz

17

2020/C 320/29

Spojené veci C-694/18 až C-697/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. marca 2020 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Económico Administrativo Central – Španielsko) – Ente Público Radio Televisión Madrid (C-694/18), Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (C-695/18), Radiotelevisión del Principado de Asturias S.A.U. (C-696/18), Ente Público de Radiotelevisión de Castilla La Mancha (C-697/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

17

2020/C 320/30

Vec C-726/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Taliansko) – FW, GY/U.T.G. – Prefettura di Lucca

18

2020/C 320/31

Vec C-782/18: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance Epinal – Francúzsko) – Cofidis/YP

18

2020/C 320/32

Vec C-40/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (predtým Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – EY/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, pôvodne Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2020/C 320/33

Vec C-305/19: Uznesenie predsedu desiatej komory Súdneho dvora z 25. februára 2020 – Európska komisia/Česká republika

18

2020/C 320/34

Vec C-314/19: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – R.C.C./M.O.L.

19

2020/C 320/35

Vec C-438/19: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 24. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

19

2020/C 320/36

Vec C-464/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Latte Villafranca Scrl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

19

2020/C 320/37

Vec C-522/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta – Španielsko) – DC/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

19

2020/C 320/38

Vec C-524/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Nules – Španielsko) – Investcapital Ltd/FE

20

2020/C 320/39

Vec C-525/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

20

2020/C 320/40

Vec C-685/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankenthal – Nemecko) – OK/Daimler AG

20

2020/C 320/41

Vec C-687/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – Ryanair Ltd/PJ

20

2020/C 320/42

Vec C-759/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Gera – Nemecko) – PG/Volkswagen AG

21

2020/C 320/43

Spojené veci C-763/19 až C-765/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Krakowie – Poľsko) – D.S. (C-763/19)/S.P. a i., za účasti: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19)/Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, za účasti: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. a I.Ś. (C-765/19)/R.B.P. Spółka Akcyjna, za účasti: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich

21

2020/C 320/44

Vec C-785/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Saarbrücken – Nemecko) – Koch Media GmbH/HC

21

2020/C 320/45

Vec C-792/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – TUIfly GmbH/EUflight.de GmbH

21

2020/C 320/46

Vec C-797/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. februára 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – B-GmbH/Finanzamt D

22

2020/C 320/47

Vec C-805/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg – Rakúsko) – CT/VINI GmbH

22

2020/C 320/48

Vec C-814/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) – Spojené kráľovstvo) – AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

22

2020/C 320/49

Vec C-816/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg – Nemecko) – QF/Germanwings GmbH

22

2020/C 320/50

Vec C-861/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona – Španielsko) – LJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

23

2020/C 320/51

Vec C-880/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. apríla 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – VZ/Eurowings GmbH

23

2020/C 320/52

Vec C-918/19: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. marca 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg – Nemecko) – GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

23

2020/C 320/53

Vec C-10/20: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

23

 

Všeobecný súd

2020/C 320/54

Vec T-197/20: Žaloba podaná 16. augusta 2020 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard a i. (QUILAPAYÚN)

24

2020/C 320/55

Vec T-483/20: Žaloba podaná 31. júla 2020 – Tecnica Group/EUIPO – Zeitneu (Tvar zimnej topánky)

24

2020/C 320/56

Vec T-486/20: Žaloba podaná 3. augusta 2020 – H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse)

25

2020/C 320/57

Vec T-488/20: Žaloba podaná 5. augusta 2020 – Guerlain/EUIPO (Podlhovastý, kónický a cylindrický tvar rúžu na pery)

26

2020/C 320/58

Vec T-493/20: Žaloba podaná 28. júla 2020 – Sfera Joven/EUIPO – Koc (SFORA WEAR)

27

2020/C 320/59

Vec T-501/20: Žaloba podaná 10. augusta 2020 – Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI)

28

2020/C 320/60

Vec T-504/20: Žaloba podaná 11. augusta 2020 – Soapland/EUIPO – Norma (Manòu)

28

2020/C 320/61

Vec T-505/20: Žaloba podaná 11. augusta 2020 – Guo/EUIPO – Sand Cph (sandriver)

29

2020/C 320/62

Vec T-509/20: Žaloba podaná 14. augusta 2020 – Daimler/Komisia

30

2020/C 320/63

Vec T-511/20: Žaloba podaná 12. augusta 2020 – Zardini/Komisia

32

2020/C 320/64

Vec T-513/20: Žaloba podaná 14. augusta 2020 – Asempre/Komisia

32


SK

 

Top