EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 293, 4. septembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 293

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
4. septembra 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 293/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9912 – Genstar/TA/Brinker) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 293/02

Výmenný kurz eura — 3. septembra 2020

2

2020/C 293/03

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006]  ( 1 )

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2020/C 293/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9909 – ISTA International/Aareal Bank/Objego) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2020/C 293/05

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

6


 

Korigendá

 

Korigendum k uverejneniu žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny ( Ú. v. EÚ C 336, 7.10.2019 )

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top