EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:172:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 172, 20. mája 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 172

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
20. mája 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 172/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 172/02

Výmenný kurz eura — 19. mája 2020

2

2020/C 172/03

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

3


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2020/C 172/04

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

5

2020/C 172/05

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

11

2020/C 172/06

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

22

2020/C 172/07

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

26


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top