EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:099:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 099, 26. marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 99

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
26. marca 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 99/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9701 — Infravia/Iliad/Iliad 73) ( 1 )

1

2020/C 99/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9646 — Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV) ( 1 )

2

2020/C 99/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9680 — La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) ( 1 )

3

2020/C 99/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) ( 1 )

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 99/05

Výmenný kurz eura — 25. marca 2020

5

2020/C 99/06

Zhrnutie rozhodnutí Európskej komisie o autorizáciách pre uvedenie na trh na účely použitia a/alebo pre používanie látok uvedených v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) [Uverejnené podľa článku 64 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 ]  ( 1 )

6


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2020/C 99/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii Vec: M.9769 – VW Group/Munich RE Group/JV Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2020/C 99/08

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

9


 

Korigendá

 

Korigendum k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania ochranných opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele ( Ú. v. EÚ C 051, 14.2.2020 )

25


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top