EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:434:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 434, 27. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 434

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
27. decembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 434/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 )

1

2019/C 434/02

Začatie konania (Vec M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 )

2

2019/C 434/03

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9607 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) ( 2 )

3

2019/C 434/04

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9606 — ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) ( 2 )

4

2019/C 434/05

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) ( 2 )

5

2019/C 434/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9618 — La Poste/BRT) ( 1 )

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 434/07

Výmenný kurz eura — 23. decembra 2019

7

2019/C 434/08

Výmenný kurz eura — 24. decembra 2019

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 434/09

Informácie, ktoré sa majú predložiť podľa článku 5 ods. 2 Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 ( Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 )]

9


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 434/10

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

11

2019/C 434/11

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

22

2019/C 434/12

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

25


 

Korigendá

 

Korigendum k zoznamu správ zvereného majetku (trust) a podobných právnych štruktúr, ktoré sa riadia právom členských štátov, ako boli oznámené Komisii (Tento text zrušuje a nahrádza text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie C 360 z 24. októbra 2019, s. 28)

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top