EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:431:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 431, 23. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 431

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
23. decembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 431/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9589 — Fedrigoni/Ritrama Group) ( 1 )

1

2019/C 431/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) ( 2 )

2

2019/C 431/03

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) ( 1 )

3

2019/C 431/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9652 — Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) ( 2 )

4

2019/C 431/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9505 – Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV) ( 2 )

5

2019/C 431/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9634 — PSP/Aviva/Galleri K) ( 1 )

6

2019/C 431/07

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9643 – ENGIE/Versicherungskammer/Portfolio Companies) ( 1 )

7

2019/C 431/08

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9608 – ENGIE/CDC/CNR Solaire 10) ( 2 )

8


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2019/C 431/09

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2019, ktorým sa menia vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu

9

 

Európska komisia

2019/C 431/10

Výmenný kurz eura — 20. decembra 2019

11

2019/C 431/11

Uverejnenie protihodnôt finančných prahov v národných menách vyjadrených v eurách v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009

12

2019/C 431/12

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2019 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu „Rheinisches Apfelkraut“ (CHZO)

13


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 431/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9455 — Compass/Fazer Food Services) ( 1 )

18

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 431/14

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

20

2019/C 431/15

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89

31

2019/C 431/16

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

37

2019/C 431/17

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

41

2019/C 431/18

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

47


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top