Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:370:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 370, 31. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 370

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
31. októbra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 370/01

Oznámenie Komisie Zodpovedajúce hodnoty finančných limitov stanovené v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a 2009/81/ES ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 370/02

Rozhodnutie Rady z 24. októbra 2019 o vymenovaní zástupcu výkonného riaditeľa Europolu

4

 

Európska komisia

2019/C 370/03

Výmenný kurz eura — 30. októbra 2019

6

2019/C 370/04

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

7

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

2019/C 370/05

Rozhodnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 1. októbra 2019 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov zo strany Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725

9

2019/C 370/06

Rozhodnutie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 1. októbra 2019 o interných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť

18

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2019/C 370/07

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k revízii nariadení EÚ o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)

24

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2019/C 370/08

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre štáty EZVO platných od 1. októbra 2019 (Uverejnené v súlade s pravidlami o referenčných a diskontných sadzbách uvedenými v časti VII usmernení Dozorného úradu o štátnej pomoci a v súlade s článkom 10 rozhodnutia dozorného úradu č. 195/04/COL zo 14. júla 2004)

28


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 370/09

Výzva na predkladanie návrhov opatrení na podporu informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2020

29

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 370/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

30

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 370/11

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top