EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:358:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 358, 22. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 358

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
22. októbra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 358/01

Oznámenie podľa článku 34 ods. 7 písm. a) bodu iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 o rozhodnutiach týkajúcich sa záväzných informácií vydaných colnými orgánmi členských štátov o zatriedení tovaru do colnej nomenklatury

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 358/02

Výmenný kurz eura — 21. októbra 2019

4


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 358/03

Výzva na predkladanie návrhov — EACEA/34/2019 v rámci programu Erasmus+ Kľúčováakcia3 —Podpora reformy politiky Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

5

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 358/04

Oznámenie hospodárskym subjektom Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky

10

2019/C 358/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.9539 – BNP Paribas/Deutsche Bank (global prime finance and electronic equities business assets)] Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11

2019/C 358/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9509 – Warburg Pincus/CDPQ/Allied Universal) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

2019/C 358/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9520 – CVC/Robert Bosch Packaging Technology) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13

2019/C 358/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9600 — Saudi Aramco Development Company/Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Company/JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

14

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 358/09

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

15


 

Korigendá

 

Korigendum k výročnej správe 2018 ( Ú. v. EÚ C 350, 16.10.2019 )

20

 

Korigendum k Odporúčaniu Rady z 10. októbra 2019 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky ( Ú. v. EÚ C 351, 17.10.2019 )

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top