EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:357:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 357, 21. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 357

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
21. októbra 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 357/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2019/C 357/02

Vymenovanie zástupcu tajomníka

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 357/03

Vec C-162/19 P: Odvolanie podané 22. februára 2019: Iceland Foods Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-267/18, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

3

2019/C 357/04

Vec C-188/19 P: Odvolanie podané 24. februára 2019: FV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) zo 14. decembra 2018 vo veci T-750/16, FV/Rada

3

2019/C 357/05

Vec C-230/19 P: Odvolanie podané 14. marca 2019: Petr Fryč proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 15. januára 2019 vo veci T-513/18, Fryč/Komisia

4

2019/C 357/06

Vec C-317/19 P: Odvolanie podané 16. apríla 2019: ND (*1)  , OE (*1)  proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 27. februára 2019 vo veci T-581/18, ND (*1)  a OE (*1) /Komisia

4

2019/C 357/07

Vec C-433/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 6. júna 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

4

2019/C 357/08

Vec C-442/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 12. júna 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

5

2019/C 357/09

Vec C-462/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Španielsko) 13. júna 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

6

2019/C 357/10

Vec C-464/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 14. júna 2019 – Latte Villafranca SCRL, v likvidácii, a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

7

2019/C 357/11

Vec C-468/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale per il Veneto (Taliansko) 17. júna 2019 – Regione Veneto/HD

7

2019/C 357/12

Vec C-478/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 19. júna 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

9

2019/C 357/13

Vec C-479/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 19. júna 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate

9

2019/C 357/14

Vec C-481/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte costituzionale (Taliansko) 21. júna 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2019/C 357/15

Vec C-496/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale della Campania (Taliansko) 25. júna 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

11

2019/C 357/16

Vec C-497/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza (Španielsko) 26. júna 2019 – Ibercaja Banco, S.A./SO a TP

11

2019/C 357/17

Vec C-499/19 P: Odvolanie podané 28. júna 2019: Victor Lupu proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 30. apríla 2019 vo veci T-558/18, Lupu/EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

12

2019/C 357/18

Vec C-505/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 3. júla 2019 – WS/Spolková republika Nemecko

12

2019/C 357/19

Vec C-512/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 3. júla 2019 – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico a i.

13

2019/C 357/20

Vec C-517/19 P: Odvolanie podané 8. júla 2019: Maria Alvarez y Bejarano a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 v spojených veciach T-516/16 a T-536/16, Alvarez y Bejarano a i./Komisia

14

2019/C 357/21

Vec C-518/19 P: Odvolanie podané 8. júla 2019: Jakov Ardalic a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 30. apríla 2019 v spojených veciach T-523/16 a T-542/16, Ardalic a i./Rada

15

2019/C 357/22

Vec C-538/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanța (Rumunsko) 10. júla 2019 – TS, UT, VU/Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

16

2019/C 357/23

Vec C-544/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 17. júla 2019 – „ECOTEX BULGARIA“ EOOD/Teritorialna direkcjia na Nacionalnata agencija za prichodite

17

2019/C 357/24

Vec C-553/19 P: Odvolanie podané 18. júla 2019: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. mája 2019 vo veci T-396/18, ITSA/Komisia

18

2019/C 357/25

Vec C-554/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kehl (Nemecko) 18. júla 2019 – trestné konanie proti FU

19

2019/C 357/26

Vec C-555/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stuttgart (Nemecko) 19. júla 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH

21

2019/C 357/27

Vec C-561/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 23. júla 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

22

2019/C 357/28

Vec C-595/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 23. júla 2019 – Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo Economico a i.

23

2019/C 357/29

Vec C-600/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza (Španielsko) 6. augusta 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

23

2019/C 357/30

Vec C-602/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 9. Augusta 2019 – kohlpharma GmbH/Spolková republika Nemecko

24

2019/C 357/31

Vec C-608/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 12. augusta 2019 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

25

2019/C 357/32

Vec C-616/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 16. augusta 2019 – M.S., M.W., G.S./Minister for Justice and Equality

26

2019/C 357/33

Vec C-624/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Watford Employment Tribunal (Spojené kráľovstvo) 22. augusta 2019 – K a iní/Tesco Stores Ltd

27

2019/C 357/34

Vec C-658/19: Žaloba podaná 4. septembra 2019 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

27

 

Všeobecný súd

2019/C 357/35

Vec T-603/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2019 – Litva/Komisia („EPZF a EPFRV – Výdavky vylúčené z financovania – Nariadenie (ES) č. 1698/2005 – Os 4 ‚Leader‘- Nariadenie (EÚ) č. 65/2011 – Administratívne kontroly – Povinnosť zaviesť vhodný systém umožňujúci posúdenie primeranosti nákladov – Príspevok v naturáliách vo forme dobrovoľnej práce – Príspevok v naturáliách vo forme vkladu nehnuteľného majetku – Kontroly na mieste – Existencia dokladov odôvodňujúcich žiadosti o platbu – Vykonanie transakcií financovaných v súlade s pravidlami týkajúcimi sa verejného obstarávania“)

29

2019/C 357/36

Vec T-217/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2019 – DK/ESVČ („Verejná služba – Disciplinárne konanie – Odsúdenie v trestnom konaní – Sankcia vo forme zrážky z dôchodku – Zjavne nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Povinnosť odôvodnenia – Poľahčujúce okolnosti – Zodpovednosť“)

30

2019/C 357/37

Vec T-308/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2019 – Hamas/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Obmedzujúce opatrenia prijaté proti osobám, skupinám a subjektom v rámci boja proti terorizmu – Zmrazenie finančných prostriedkov – Možnosť kvalifikácie orgánu tretieho štátu ako príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP – Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie – Zásada nezasahovania – Právo na obhajobu – Právo na účinnú súdnu ochranu – Overovanie aktov Rady“)

30

2019/C 357/38

Vec T-680/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2019 – SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka LUMIN8 – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie LUMI – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

31

2019/C 357/39

Vec T-689/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2019 – Executive Selling/EUIPO – (EXECUTIVE SELLING) („Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu – Obrazová ochranná známka EXECUTIVE SELLING – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001))

32

2019/C 357/40

Vec T-744/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2019 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Zobrazenie prerušenej elipsy) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie predstavujúcej prerušenú elipsu – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie predstavujúca elipsu – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

33

2019/C 357/41

Vec T-753/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. septembra 2019 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL) („Ochranná známka Európskej Únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie #BESTDEAL – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

33

2019/C 357/42

Vec T-434/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. júla 2019 – Younique/EUIPO – Jafer Enterprises R&D (younique products) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Späťvzatie námietky – Zastavenie konania“)

34

2019/C 357/43

Vec T-511/19: Žaloba podaná 17. júla 2019 – Staciwa/Komisia

35

2019/C 357/44

Vec T-529/19: Žaloba podaná 22. júla 2019 – Adeso/Komisia

36

2019/C 357/45

Vec T-536/19: Žaloba podaná 27. júla 2019 – Militos Symvouleftiki/Komisia

37

2019/C 357/46

Vec T-573/19: Žaloba podaná 16. augusta 2019 – DS a i./Komisia a ESVČ

38

2019/C 357/47

Vec T-575/19: Žaloba podaná 19. augusta 2019 – EI/Komisia

38

2019/C 357/48

Vec T-576/19: Žaloba podaná 19. augusta 2019 – DV a i./Komisia

39

2019/C 357/49

Vec T-580/19: Žaloba podaná 20. augusta 2019 – Borborudi/Rada

40

2019/C 357/50

Vec T-584/19: Žaloba podaná 22. augusta 2019 – thyssenkrupp/Komisia

41

2019/C 357/51

Vec T-595/19: Žaloba podaná 30. augusta 2019 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)

42

2019/C 357/52

Vec T-621/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2019 – Taminco a Arysta LifeScience Great Britain/EFSA

43

2019/C 357/53

Vec T-720/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. júla 2019 – AMVAC Netherlands/EFSA

44

2019/C 357/54

Vec T-335/19: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. augusta 2019 – Cantieri del Mediterraneo/Komisia

44


 


SK

 

Top