Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:349:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 349, 15. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 349

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
15. októbra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 349/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9405 — CPF/Itochu/HyLife) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 349/02

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1721, a v nariadení Rady (EÚ) 2016/1686 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1717 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

2

2019/C 349/03

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 a nariadení Rady (EÚ) 2016/1686 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

3

 

Európska komisia

2019/C 349/04

Výmenný kurz eura — 14. októbra 2019

4

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 349/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

5

2019/C 349/06

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

6

2019/C 349/07

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

7

2019/C 349/08

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

8


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 349/09

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA 33/2019 v rámci programu Erasmus+ KA3 – Podpora reformy politiky Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 

Top