Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:342:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 342, 10. októbra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

Úradný vestník

Európskej únie

C 342

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62

10. októbra 2019


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

 

II Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9515 — TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises) (Text s významom pre EHP)2019/C 342/01

1


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9491 – Ardagh Group/OTPP-Element/JV) (Text s významom pre EHP)2019/C 342/02

2


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9558 — Triton/All4Labels Group) (Text s významom pre EHP)2019/C 342/03

3


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.9413 — Lactalis/Nuova Castelli) (Text s významom pre EHP)2019/C 342/04

4


 

IV Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

Výmenný kurz euraZdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB. 9. októbra 20192019/C 342/05

5

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Uverejnenie názvov európskych noriem a odkazov na ne podľa smernice) (Text s významom pre EHP)2019/C 342/06

6

 

Európsky dvor audítorov

Osobitná správa č. 16/2019 Európske environmentálne ekonomické účty: užitočnosť pre tvorcov politík je možné zlepšiť2019/C 342/07

7


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre obchod


 

V Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre obchod

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitého ťažkého termopapiera s pôvodom v Kórejskej republike2019/C 342/08

8


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre obchod

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii2019/C 342/09

18


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9497 — Crédit Agricole/Abanca/JV) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 342/10

33


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9563 — PIC/SKC/SKCCD) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 342/11

35


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9541 – Advent/Cobham) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 342/12

36


 

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/20122019/C 342/13

37


 

Korigendá

 

Európska komisia

Korigendum k Uverejneniu jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (Úradný vestník Európskej únie C 266 z 8. augusta 2019)2019/C 342/14

42

SK

Top